چرا نابینایان به همه کس و همه چیز شک دارند

به نام خدایی که جان آفرید
سخن گفتن اندر زبان آفرید
خداوندِ بخشنده دستگیر
کریمِ خطا بخش پوزش پذیر

درود و صد درود به شما عزیزان شب روشنی خودمان.
گردشِ چرخ و فلک وفق آرزوهایتان
ان شا الله.

به تجربه آموخته ایم که عزیزان نابینا نسبت به دیگر اقشار در رابطه خود با افراد جامعه در اکثر موارد دارای ارتباط نا مطمئنی آن هم به دلیل شک فراوان در اذهان ایشان, میباشند که در این مختصر سعی میشود به آن پرداخته شده تا حد ممکن به علل یا عوامل این واقعیت اشاره گردد.

همان طور که میدانیم انسان مدنی بالطبع, و اجتماعی بالذات آفریده شده است که تصور فرد سوای جامعه و جامعه سوای فرد مهال فطری, و غیر ممکن عملی, بوده, حال این فرد خواه دارای سلامت جسم و روان باشد خواه خیر و به هر علت معلول و محدود آفریده شده که البته حق زندگی و حیات اجتماعی به سبب انسان بودنش محفوظ است. نابینایان عزیز نیز از این حق فطری و خدا دادی برخوردار میباشند. ولی چرا در اغلب موارد این حقیقت به واقعیت تبدیل نمیگردد.

از نظر منطق, تفاوت انسان با دیگر موجودات در ناطق بودن انسان است. ناطق بودن انسان به دو معناست. ناطق به معنی سخنگو و ناطق به معنای متفکر.
اینکه سخنگوست مزیتی نیست زیرا دیگر موجودات نیز سخنگو هستند ولی ناطق به معنای متفکر چیزیست که شاخص و مایز بین انسان و دیگر موجودات است و این تفکر نیاز به اطلاعات دارد خب این اطلاعات از چه طرقی باید دریافت شود.

پس حقیقت این است که عقل و قوه مدیریتی انسان جهت انجام ماموریت خود احتیاج به اطلاعات البته بر مبنای واقعیات دارد و این خوراک اطلاعاتی خود را از کانالهای گوناگون دریافت میکند از جمله این کانالها قوای پنج گانه شنوایی, لامسه, بویایی, چشایی, و بینایی میباشد هر یک از این حواس به یک میزان معین و مشخص در نقل و انتقال اطلاعات به قوای عقلانی آدمی نقش دارد و همه دارای ارزش و جایگاه مساوی نیستند البته این به آن معنی نیست که انسان میتواند از یک یا بعضی از آنها چشم پوشی نماید. اما نمیتوان اهمیت بعضی از این حواس را نسبت به دیگر حواس نادیده گرفت.
هر حس نقش و میزانی از ارسال و دریافت اطلاعات از انسان و به محیط و دیگر انسانها دارد و تقریبا میتوان برای هر حس یک عدد و جایگاه در میزان این فرایند تصور کرد کارشناسان برای قوه بصر و اهمیت این حس و میزان دریافت و حتی ارسال پیام در ارتباط انسان با جهان خارج نقشه ویژه و استثنایی در نظر دارند, از نقطه نگاه ایشان از مجموع اطلاعات رد و بدل شده در ارتباط فرد و جهان پیرامونش شاید شصت و پنج تا هفتاد درصد بر عهده حس بینایی است و دیگر حواس, درصد باقیمانده را به خود تخصیص میدهند که در این بین حس شنوایی نسبت به حواس دیگر نقش و اهمیت بیشتری دارد.

بنا بر این این قوه بصر است که بار انتقال بیشتر اطلاعات را بر عهده داشته از اهمیت حیاتی فوق العاده ای برخوردار است.
پس فقدان این قوه به خودی خود میتواند فرد معلول را در روابطش با دیگران دچار معضلات عدیده نماید و راست است که مسائل گوناگونی پیرامون نابینایان وجود داشته که علت یا حد اقل یکی از علل آنها عدم درک تصویری از جهان اطراف و عدم دریافت دادههای دیداری به قوه مدرکه ایشان است
به همین سبب است چون فرد نابینا از میزان اطلاعات قابل توجهی محروم است بنابر این قوای عقلانی ایشان قادر به تجزیه و تحلیل صحیح امور مطابق واقعیت نیست و به همین جهت مشکلاتی در نحوه ارتباط خود و دیگران میبیند.
پس نابینایان اما به دلیل عدم درک دنیای مصور و معانی منتقل از آن, دچار اختلالات در روابط اجتماعی خود شده که کمترین نتیجه حاصله همانا عدم فهم مشترک و صحیح فی مابین نابینا و اجتماع خواهد بود و این واقعیت تلخ مسبب اصلی مشکلات عدیده موجود این گروه آسیب پزیر میباشد.
بر همین مبنا شاید بتوان نتیجه گرفت که عدم دریافت اطلاعات بر حسب واقعیت و اصولا نقص در مهمترین ابزار دریافت در نابینایان منجر به عدم اعتماد آنها نسبت به وقایع رخ داده در زندگی اجتماعی ایشان شده و این عزیزان به دیگران خیلی مشکوک بوده و به سادگی اعتماد نمیکنند.

حال چاره چیست.
در رابطه دو سویه جامعه و افراد نابینا هر دو طرف گرفتار خطا بوده و نه جامعه و نه دوستان نابینا از اقدامات مقتضی تا کنون حالا به هر دلیلی اجتناب ورزیدند.
این خطا در رابطه جامعه به خصوص از طرف نهادهای تولید فرهنگ مشهود بوده و این مراکز از تعریف تبیین و درونی کردن
فرهنگ برخورد و رفع نیازهای نابینایان و به طور کلی معلولین, نا توان به نظر میرسند.
چه گونه میتوان باور کرد شخصی که تا مقطع دکتری تحصیل کرده باشد و تا کنون با توانائیها و اصولا نقاط ضعف و هم چنین استعدادهای این افراد کاملا بی اطلاع مانده باشد. در حالی که نظام آموزشی به عنوان یکی از نهادهای تولید فرهنگ وظایفی نیز نسبت به تعریف افراد معلول بر عهده دارد.

اما خطای نابینایان, عدم تامل و تحمل در جهت دریافت واقعیات که البته تا حدودی میتوان این عدم تعادل را تا اندازه ای با این ابزار تعدیل کرد. این شک در گفتار ما ناشی از اعتقاد به اهمیت قوه بینایی است که اگر دوستان نظری خلاف داشته باشند ما نیز تمایل داشته تا با استدلال عزیزان آشنا شویم.

پیشنهادی اما میتوان در خصوص موضوع مطرح ساخت آن هم اینکه دوستان نابینا از تصمیم و رفتار شتابزده به کلی اجتناب ورزند و با صبر و تحمل و البته تامل در راه کشف واقع گام بر دارند از این گذشته مسئله از نظر فقهی نیز راه حل دارد.
در فقه قاعده ای به نام لا شک لکثیر شک وجود دارد این قاعده اصولا پرداختن به شک از سوی کسیر الشک را جایز ندانسته و چون در بعضی از موارد نابینایان از مصادیق کسیر الشک قرار میگیرن میتوان عمل به مفاد این اصل یا قاعده را به ایشان پیشنهاد داد.
آیه ۱۲ سوره حجرات در باب سوء ظن نیز میتواند راه گشا باشد زیرا شک و سوء ظن منع شده که البته استثنا نیز وجود دارد که دوستان را به تفسیر این آیه از حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در درسهایی از قرآن ارجاع میدهیم.
در این آیه سوء ظن مومنین نهی شده و تبین گردیده شک و سوء ظن منتج به تجسس شده و تجسس منتج به غیبت و ارتکاب کبیره میگردد.

بابا طاهر.
مکن کاری که پا بر سنگت آیو.
جهان با این فراخی تنگت آیو.
چو فردا نامه خوانان نامه خونند.
تو وینی نامه خود ننگت آیو.

عطا.
درود بر بابا طاهر عزیز.
آقا جان مگر چه کردیم,

حسین پناهی.
چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان.
نه به دستی ظرفی را چرک می کنند,
نه به حرفی دلی را آلوده.
تنها به شمعی قانعند
و اندکی سکوت

عطا.
سلام آقای پناهی یعنی میفرمایید مردگان از ما بهترند.
کدام دل را با حرفمان آلوده کردیم.
صحبتهای ما که مشکلی نداشت.

شکسپیر
فردی که به هیچ کس اعتماد نمیکند خود نیز قابل اعتماد نیست.

عطا.
سلام ببینید اینگونه که شما میفرمایید هم نیست زیرا ما نابینایان نسبت به فقط بعضیها بی اعتماد هستیم, نه همه.
پس خودمان قابل اطمینان میباشیم.
خخخ

یک هشدار
لطفا دوستان توجه نمایند که اگر نظری دارند در کامنتها بیان کنند و مثل این آقایان مشهور در پست اقدام ننمایند از مدیران شب روشن به خصوص مدیر ارشد نیز تقاضا دارد که تذکرات لازم به آقایان بابا طاهر, حسین پناهی, و شکسپیر, داده تا تکرار رفتار از سوی ایشان دیده نشود که در صورت تکرار یا جای ما در این سایت است یا جای حضرات نامبرده.
با تشکر.
موفق باشید.

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

درباره عطا

عطا هستم و دیگر هیچ.
این نوشته در حرفای خودمونی, درد دل, مسائل مربوط به نابینایان عزیز ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

25 دیدگاه دربارهٔ «چرا نابینایان به همه کس و همه چیز شک دارند»

 1. سلام عطاجان مرسی پست جالبی بود
  من که به هیچکس شک ندارم. سعی میکنم همیشه عینک خوشبینی بزنم

 2. امیر رضا رمضانی می‌گوید:

  سلام
  یکی دیگه از دلایل شک کردن رو تربیت فرده!
  آقا از بچگیش نتونسته اعتماد کنه, الآنم دیگه نمیتونه
  وقتی به خاطر نابیناییش از طرف یه عده تخریب شده, جوابش همین میشه
  البته این همه جا درست نیست و این برای افرادی کار میکنه که کلا از بچگی تا همین الآنش تحقیر میشدن به خاطر نابیناییشون

 3. روجیار می‌گوید:

  سلام بر دوستان
  ما چنین نیستیم خیلی زود به دیگران اعتماد میکنیم اما اگه کسی از اعتماد ما سو استفاده کنه: خیلی سخت دوباره بهش اعتماد میکنیم.
  شایدهم هیچ وقت به حالت اول بر نخواهد گشت مرسی از پستت

  • عطا می‌گوید:

   درود بر روجیار عزیز و دوست داشتنی.
   خیلی خوب است که شما این اخلاق دارید اما با قسمت دوم نظرت مشکل دارم تصور کن اگر سوء تفاهمی پیش آید و بعد حل گردد چرا نباید به حالت اولیه برگردید.
   ضمنا من یک تشکر به شما بدهکارم از بابت راهنمایی که در گوشکن کردید و من استفاده کردم.
   از حضورت کمال سپاس رو دارم عزیزم.
   موفق باشید.

 4. روجیار می‌گوید:

  من که ثبتنام کردم, چرا کامنتهام در صف میمانند؟
  چرا کمک نمیکنی بهنام؟
  این چه رسم دوستی است؟
  تو که این طوری نبودی؟
  به این زودی همه چی را فراموش کردی!!!!

  کوتا بیا, و بزار کامنتهام بیش از این انتظار نکشند.
  انتظارخیلی سخته خیلی
  تا حالا انتظار کشیدی؟!!!

 5. ثنا می‌گوید:

  سلام مطلب جالبی بود ممنون از طرح و بررسی این موضوع مهم به شکل شب روشنی

  • عطا می‌گوید:

   درود بر بانو ثنا محترم.
   از نظر لطف سرکار کمال تشکر را داریم.
   برای ما لذت آور است وقتی نیتمان را شب روشنیها درک میکنند و از انتقال این لذت از شما تشکر میکنیم.
   اما.
   خوشحال میشویم اگر در خصوص این سبک اتخاذی از سوی ما, اگر نظر یا پیشنهاد یا انتقادی داشته باشید به اطلاع ما نیز برسانید تا در نوشتههای بعدی از آن استفاده کنیم.
   تشکر از حضور.
   موفق باشید.

 6. gentleman می‌گوید:

  درود از نظر من همه خوبن مگه اینقه خلافش ثابت بشه

  • عطا می‌گوید:

   درود بر شما عزیز محترم.
   خیلی ساده و مفید به اصل صحت در اعمال مسلمین اشاره کردید.
   بله اصل بر صحت فعل مسلمین است پس در صورتی از اصل دست برداشته میشود که خلافش ثابت گردد.
   این هم راه کار مفید و عملی میباشد.
   تشکر از حضور.
   موفق باشید.

 7. مهدی عزیززاده می‌گوید:

  سلام عطا جان. آن مسأله فقهی که شما بهش اشاره فرمودید که کثیرالشک نباید به شک خود اعتنا کند در عبادات است برخی موارد خصوصاً در روابط مابین زوجین یا بستگان درجه۱ نباید به سادگی از آن گذشت. چرا که بسا شکمان درست باشد و بیاعتنایی و خوشبینی بیش از حد ما در آینده خدای نکرده شالوده ی زندگیمان را از هم بپاشد. البته چه بهتر است از ابتدای امر مصاحب خوبی برای خود چه در دوستی یا چه در ازدواج برگزینیم تا دچار چنین ابهاماتی نشویم. البته باید افراد بینای جامعه نیز به این مسأله آگاه باشند و سعی کنند در روابطشان با فردی که میدانند او از بینایی محروم است زمینه ی شک را فراهم نکنند. نابینایان عزیزان همنوع من هم به نظر من باید حداقل به یک فرد یا چند فردی که کاملاً ایشان را میشناسند مانند پدر یا مادر یا بستگان خیلی خیلی نزدیک اعتماد کرده و شکهایشان را با ایشان در میان بگذارند تا در روابطشان با فرد مظنون از نظر خودشان اختلالی ایجاد نشود. چه بسا ظن هایی که ناصحیح است. از پست زیباتونم صمیمانه تشکر میکنم. چرا که این جانب هم از همین ناحیه در زندگیم خساراتی را متحمل شدم. آنچه نوشتم تجربه ی شخصیم بود که فکر کردم طرح کردنش شاید بتواند راهگشا باشد. اما مسلماً ارائض من وحی منزل نیست.

  • مهدی عزیززاده می‌گوید:

   ببخشید چیزی یادم آمد دوستان من ما مسلمانیم و پیامبر ما میفرمایند امت من به خطا اجتماع نمیکنند.
   لذا اگر ما افراد معتمدی نظیر والدین یا دوستان صمیمیمان را یافتیم و شکهایمان را به فردی خاص یا مسأله ای خاص با آنان مطرح کردیم و چنانچه دریافتیم شک بیمورد و بیاساس است خداییش دیگر نباید پی آن مسائل پوچ را بگیریم و در روابطمان با دیگران مسأله ایجاد کنیم.

  • عطا می‌گوید:

   درود بر آقا مهدی عزیز و مطمئنا قابل احترام.
   در خصوص قاعده باید به نظرتان برسانیم که این قاعده قبل از اینکه یک قاعده فقهی یا شرعی باشد یک قاعده عقلی است.
   پس در خصوص غیر عبادات نیز قابل توجه است.
   عقل انسان حکم میکند که در صورت کثرت شک ما به شک نظر نکنیم.
   ضمنا به اصل صحت نیز توجه شود.
   در خصوص بیان تجربه جناب عالی هم باید اشاره کرد تجربه افضل از علم است.
   ما نیز از ارائه تجارب شما کمال تشکر را داریم.
   اما.
   قطعا نظر ما مصادیق کثیر الشک است ولا غیر.
   ظن و شکی که عقلا بر مبنای سیره خود به آن میرسند محل بحث ما نبود.
   بحث ما پیرامون شک و ظن بی علت و زیاد از حد و غیر عقلایی بوده که به روابط اجتماعی و رسیدن به اهداف دوستان لطمه وارد خواهد کرد.
   از شما نیز کمال تشکر را داریم.
   سپاس.

 8. شهاب می‌گوید:

  سلام به روجیار عزیز و عطای گرامی
  وظیفه ی خود دونستم که این نکته رو متذکر بشم که اگر کسی برای اولین بار در سایت کامنتی داد طبق قانون و مقررات سایت کامنتش میره در انتظار بررسی
  و این مقصر نه بهنام و نه هیچ کسه دیگری
  با اندکی صبر همه ی مشکلات حل خواهند شد
  با تشکر از شما و ورودتون رو به سایت خوش آمد میگم

 9. gentleman می‌گوید:

  کد هایی که ۱۰۰% بدردتون میخوره. همراه اول .رایتل.ایرانسل

  ڪاری دیگر از همــــــــــہ چے در همــــــــــہ

  راهنمای مشترکین سیم کارت اعتباری
  *۱۴۰*#
  منوی اصلی۱

  اتصال به اپراتور۲
  *۱۴۰*۱#
  استعلام مانده حساب۳
  *۱۴۰*۲#
  منوی تغییر زبان۴
  *۱۴۰*۲*۱#
  تغییر زبان به فارسی۵
  *۱۴۰*۲*۲#
  تغییر زبان به انگلیسی۶
  *۱۴۰*۳#
  منوی خدمات ام تی ان ایرانسل۷
  *۱۴۰*۳*۱*۱#
  فعال سازی پیام گیری صوتی۸
  *۱۴۰*۳*۱*۳#
  فعال سازی تماس های ناموفق۹
  *۱۴۰*۳*۱*۴#
  حذف تمامی خدمات پیام گیر۱۰
  *۱۴۰*۳*۵#
  درخواست تنظیمات MMS۱۱
  *۱۴۰*۳*۶#
  درخواست تنظیمات اینترنت همراه
  *۱۴۰*۳*۴#
  منوی سرویس فهرست طلایی۱۳
  *۱۴۰*۳*۴*۱#
  ثبت شماره در فهرست طلایی۱۴
  *۱۴۰*۳*۴*۲#
  حذف شماره از فهرست طلایی۱۵
  *۱۴۰*۳*۴*۳#
  مشاهده فهرست طلایی۱۶

  انتقال شارژ برای دوستانتان ۱۷ *۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی *شماره دوستان #

  شارڙ شگفت انگیز ۱۸ *۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی #

  سرویس خط به خط۱۹ *۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد#
  *۱۴۰*۷#
  منوی تغییر طرح تعرفه۲۰
  *۱۴۰*۷*۱#
  طرح های تعرفه اعتباری۲۱
  *۱۴۰*۷*۱*۱#
  طرح اعتباری پایه ثانیه ای۲۲
  *۱۴۰*۷*۴#
  انتقال از اعتباری به دائمی۲۳
  *۱۴۰*۷*۵*۳#
  طرح های تعرفه تشویقی۲۴
  *۱۴۰*۷*۸#
  منوی اطلاعات حساب۲۵
  *۱۴۰*۷*۸*۱#
  طرح تعرفه فعلی۲۶
  *۱۴۰*۷*۸*۲#
  دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی۲۷
   ⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛✉♥♥➣➣✖ツ✔

  همراه اول

  سرویس آوای انتظار #۲۲۱*۱۱۱* و ارسال کد

  سرویس GPRS ارسال پیام کوتاه با ۱به شماره ۸۰۸۸ یا    ارسال دستور #۲۳۲*۱۱۱*

  بسته های هوشمند GPRS

  قیمت (ریال)

  ۱۵۰ مگابایت
  ۱ روز
  ۱۰,۰۰۰
  ۸۰۰ مگابایت
  ۷ روز
  ۵۰,۰۰۰
  ۲,۵ گیگابایت
  ۳۰ روز
  ۱۰۰,۰۰۰
  ۲,۵ گیگابایت
  ۳۰روز (فقط شبها از ساعت ۲۳ لغایت ۸ صبح)
  ۳۰,۰۰۰
  ۱۸ گیگابایت
  ۶ ماه
  ۶۰۰,۰۰۰

  تمدید خودکار بسته نباشند بایستی عدد ۸ را به سرشماره ۸۰۸۰ ارسال نموده

  راهنمای خرید بسته از سامانه پیامکی ۸۰۸۰ یا سامانه جامع خدمات *
  به شماره ۸۰۸۰ یا ارسال کد *۱۱۱*۳۲۹#، از طریق پیامک

  خرید بسته از سامانه پیامکی ۸۰۸۰ یا سامانه جامع خدمات *۱۱۱#
     
  نوع درخواست
  عدد ارسالی (لاتین) به سامانه پیامکی ۸۰۸۰
  کد دستوری ارسالی (سامانه جامع خدمات)
  اعلام وضعیت سرویس

  *۱۱۱*۳۲۰#
  غیر فعال سازی
  *۱۱۱*۳۲۸#
  دریافت راهنمای سرویس

  ارسال پیامک خالی یا عدد ۹
  *۱۱۱*۳۲۹#
  فعال سازی بسته ۱
  *۱۱۱*۳۲۱#
  فعال سازی بسته ۲
  *۱۱۱*۳۲۲#
  فعال سازی بسته ۳
  *۱۱۱*۳۲۳#
  فعال سازی بسته ۴
  *۱۱۱*۳۲۴#
  فعال سازی بسته ۵
  *۱۱۱*۳۲۵#

   انتقال مکالمه

  ستفاده از کد # شماره *۲۱*
  *         غیرفعال سازی سرویس انتقال کلیه تماس ها
  استفاده از کد #۲۱#
  *         انتقال تماس درصورت اشغال بودن به شماره دلخواه
  استفاده از کد#شماره *۶۷*
   *       غیرفعال سازی سرویس انتقال تماس درصورت اشغال بودن
  استفاده از کد #۶۷#

  پیامگیر صوتی (منشی تلفنی)

  *         انتقال همه تماس ها
  استفاده از کد *۲۱*۰۹۹۱۲#
  *         غیرفعال سازی انتقال همه تماس ها
  استفاده از کد #۲۱#
  *        بررسی وضعیت
  استفاده از کد *#۲۱#
  *         انتقال تماس ها درصورت اشغال بودن
  استفاده از کد *۶۷*۰۹۹۱۲#
  *         غیرفعال سازی انتقال تماس ها درصورت اشغال بودن
  استفاده از کد #۶۷#
  *         بررسی وضعیت
  استفاده از کد *#۶۷#
  *         انتقال تماس ها درصورت در دسترس نبودن یا خاموش بودن
  استفاده از کد *۶۲*۰۹۹۱۲#
  *         غیرفعال سازی انتقال تماس ها درصورت در دسترس نبودن یا خاموش بودن
  استفاده از کد #۶۲#
  *         بررسی وضعیت
  استفاده از کد *#۶۲#
  *        انتقال تماس درصورتیکه مشترک پاسخگو نباشد.
  استفاده از کد *۶۱*۰۹۹۱۲#
  *         غیرفعال سازی انتقال تماس درصورتیکه که مشترک پاسخگو نباشد.
  استفاده از کد #۶۱#

  عدم دریافت پیامک تبلیغاتی 
  – ارسال عدد «۱» به «۸۹۹۹»
  ۲ – شماره گیری کد دستوری *۸۹۹۹#

   سرویس همراهان اول
  مشترکین می توانند با استفاده از این سرویس، شماره همراه اول یا ثابت ۵ نفر از اعضای خانواده و یا دوستان را در لیست همراهان اول خود قرارداده و در مدت زمان ۳ ماه از تخفیف در مکالمات داخل شبکه با این شماره ها بهره مند گردند.
  ↯↯↯↯↯
  سرویس همراهان اول
     
  نوع درخواست
  دستور
  فعال سازی
   
   ارسال عدد ۱ به شماره ۸۹۲۰
  ارسال دستور #۳۳۱۲*۱۱۱*        
  غیرفعال سازی 
    ارسال دستور #۳۳۱۵*۱۱۱*
  ارسال عدد ۵ به شماره ۸۹۲۰
   اضافه نمودن عضو
  ارسال (شماره موردنظر#۳) به شماره ۸۹۲۰
   ارسال دستور #۳۳۱۳*۱۱۱*
   جایگزینی اعضای انتخابی
  ارسال (شماره جدید#شماره قدیم#۴) به شماره ۸۹۲۰
  ارسال دستور #۳۳۱۴*۱۱۱* 
   حذف عضو
   ارسال (شماره موردنظر#۶) به شماره ۸۹۲۰
    ارسال دستور #۳۳۱۶*۱۱۱*
   مشاهده اعضا
   ارسال عدد ۰ به ۸۹۲۰
   ارسال دستور #۳۳۱۱*۱۱

  سرویس انتقال اعتبار
     
  انتقال اعتبار از سیم کارت دائمی
  انتقال اعتبار از سیم کارت اعتباری
  ارسال پیامک با متن
  (شماره مقصد*مبلغ به ریال* رمز) به شماره ۸۹۱۱
  استفاده ازکد میانبر
    # شماره مقصد*مبلغ به ریال*رمز*۱۳۲*
  استفاده از دستور # ۱۱۳*۱۱۱*
  استفاده از تلفن گویا ۴۴۴

  دو روش زیر با بسته های پیامک فارسی همراه اول

       ارسال پیامک بدون متن به شماره ۸۰۶۰
  *         استفاده از کد میانبر #۳۱*۱۱۱*

  دریافت صورت حساب پایان دوره و میان دوره

  –    ارسال پیامک با متن m به شماره ۹۹۰۰۰۹
  –    ارسال دستور #۱۱۲*۱۱۱*

  دریافت خلاصه قبض آخرین دوره
  –    ارسال پیامک با متن s به شماره ۹۹۰۰۰۹
  –    ارسال دستور #۱۱۱*۱۱۱*

  مجموعه سرویس های چتراضطراری

  مکالمه اضطراری رایگان *۱۱۱*۲۶۱# از همراه اول ۵ دقیقه مکالمه رایگان داخل شبکه

  درخواست تماس *۱۱۱*۲۶۲#

  درخواست شارژ *۱۱۱*۲۶۳# و اعلام شماره موردنظر

  ⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛♥♡♡♧✉▓ツツツ

  رایتل

  در حال حاضر کدهای دستوری #۷۲۰*، #۷۲۴*، #۷۹۷*، #۷۸۰* و #۷۸۹* بر روی شبکه رایتل فعال بود

  دریافت موجودی *۱۴۰# استفاده کنند.

  از طریق کد دستوری #۷۲۰* و اتصال به سامانه بانک پاسارگاد می توانند نسبت به خرید شارژ تلفن همراه اقدام کنند

  کد دستوری
  *۱۴۲#
  *۱۴۲*۱*۱*۱#
  *۱۴۲*۱*۱*۳#
  *۱۴۲*۱*۲#
  *۱۴۲*۱*۳#
  *۱۴۰#
  *۱۴۴*۱#
  *۱۴۴#
  *۱۴۴*۲#
  *۱۴۴*۳#
  *۱۴۴*۴#
  *۱۳۰#
  *۱۳۰*۱#
  *۱۳۰*۲#
  *۱۳۰*۳#
  *۱۳۳#
  *۴۴۴#

  • عطا می‌گوید:

   با درود مجدد .
   شاید بتوان از شیوه نگارشتان پی به منظور شما برد اگر درست فکر کرده باشیم در جواب پیشنهاد میدهیم که به کامنت بانو ثنا و جواب ما مراجعه کنید, ولی اگر انتقادتان غیر از این باشد خواهش میکنیم تصریح فرمایید تا پاسخ گو باشیم. مطمئن باشید از انتقاد استقبال خواهد شد.
   در صورت امکان یک بار دیگر متن پست را از نظر بگذرانید.
   تشکر از حضور مجدد شما. ما را با انتقادهای خود خوشحال کنید.
   موفق باشید.

 10. سعید پناهی می‌گوید:

  سلام عتا خان.
  پست شما را لااایک میکنم و جوابی ندارم.
  راستی دوستان توجه داشته باشین:
  اگر برای اولین بار تو سایت کامنت بدین کامنتتون میره تو صف برسی.
  بعد از تایید شدن کامنتتان دیگر کامنت شما در صف قرار نمیگیرد.
  اما در ی صورت دیگر نیز کامنت شما در صف قرار میگیرد که:
  یا ایمیل و یا اسم و یا آیپی شما تغیر کند.
  مثلا اگر من تو سایت اشتباهی اسم خودمو:
  سعید بناهی بزنم یعنی اشتباه تایپی هم بوجود بیاد کامنت من میره تو صف برسی.
  این موضوع در ایمیل هم صدق میکند.
  ممنون.
  ورودتونم تبریک میگم.

 11. عطا می‌گوید:

  درود بر آقا ممل عزیز و دوست داشتنی.
  خیلی خوب و تشکر از نظرت داش ممل.
  اما. ادبیات.
  چشم عزیزم سعی میکنم تا جای ممکن این موضوع را رعایت کنم.
  ممنون از حضورت.
  موفق باشی ممل جان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *