سلام دوستان من باز هم اومدم با یکی دیگر از معرفی های ولایت افغانستان, بیایید بخوانید و لذت ببرید.


- 810 بازدید

دوستان سلام خب خوش و سر حال هستید؟
خب خدا رو شکر من هم تازه از بدخشان زیبا برگشتم و میخواهم آنچه رو دیدم و شنیدم با شما ها نیز شریک نمایم. جدی نگیرید شوخی کردم من بدخشان نرفته بودم در این زمستان سرد نمیشود به این ولایت رفت اما در موردش تحقیق کردم و حالا اینجا مینویسم تا شما هم بخوانید.
خب زیاد حاشیه رَوی نمیکنم بفرمایید معرفی بدخشان رو مطالعه نمایید.

ولایت بدخشان

بدخشان در بنتهای گوشه شمال شرق افغانستان واقع گردیده با ممالک مجاور وکلتورهای مختلف آسیای میانه در تماس میباشد . گوشه انتهای آن با سنگیانگ چین در شمال با جمهوریت تاجکستان ویک حصه جننوب شرق ان با پاکستان هرصد میباشد. این ولایتازلحاظ ارتفاع بلند تر از همه ولایت کشمیربوده قله تراجمیر بلند ترین قله هندتوکش شرقی در مجاورت آن از سطح بحر ۷۷۵۰ متر ارتفاع دارد .
کوتل بروغیل زمانی معبر بزرگ تجار راه ابریشم را تشکیل میداد که از بسنگیانگ چین می آمدند و از این کوتل بدخشان گذشته به هندوستان ، لاهور ودهلی میرفتند . مارکوپولو در قرن سیزده ازبدخشان مشاهدات وخاطراتی داشته به اب وهوای آن شیفته شد . مریضی ئی که عاید حالش بود . درینولایت شفا یافت ودر یاد داشت های خود از شفاف بودن هوا وناک و میوه بدخشان خیلی هب دلچسپی یاد آوری کرده است. از گوشفند های آن تذکر داده شده که نوع خاص ودارای شاخ بوده بعداً به گوشفند مارکوپولو شهرت یافت . اگر چه مارکوپولو وسایل ارزیابی ارتفاع کوههای پامیر را نداشت . اما به او هفت هزار متر ارتفاع آنجا ها را تخمین کرده بود اظهار داشت که در بین کوه ها دره سرسبزی پوشیده باجنگلات وجود دارد ونهرهاودریاچه های بزرگ در حین فرود آمدن از کوه ها آبشارهای زیبای حریر نما را تمصیل میکند . در این دریاچه ها ماهی های وجود دارد که گوشت شیرین ولذیزدارند . در بدخشان آب کرستل معدنی هم وجود دارد . در مورد جهیل شیوا و شفایت آب آن سخن های زیاد گفته شده است وداستان بدرالجمال را به این جهیل ارتباط میدهند . بنابر امتزاج و آمیزش کلتور های مختلف زمان اشکاشمی متجانی شغتی واخی زیباکی و دری در این ولایت مشخصه مهم آنرا تشکیل میدهد . مردمان یفتل هم درین سرزمین اکثریت داشته بازمانده گان خاندان بفتلی های قدیم افغانستان را که در شمال حکمرانی داشتند ثابت میسازد . مارکوپولو از اسپ های قوی هیکل و اعلی آن یاد آوری میکند که همان وقت در بزکشی های محلی برجستگی خاصی داشتند . دریاد داشت های مارکوپولو این مطلب هم درج شده اند که اسم بدخشان از لعل آن درخشان اقتباس شده که بعداً بنام بدخشان عمومیت پیدا کرده است . بدخشان سرزمین قلل برافراشته یخچالی است و در پیجه های آن لاجورد واسپ های زیبا جاداده شده است طبیعت به این ولایت بلند و مرتفع هدایای قیمت بها ی طبیعی را عرضانی داشته است . که شامل طلا ، لعل ، لاجورد ، آب کرستل گوسفند های جالب اسپ های قوی ومردمان شجاع و با صحت می باشد . ونماینده گی از نژاد اصیل آریایی های قدیم مینماید . خرابه های شهر بزرگ وجود مدنیت قدیمه آریائی ها را در این ساحه نیز آشکار میسازد مارکوپولو میگوید تالقان وبدخشان بسیار پر نفوس و سرسبز بود اما در کندوز و خان آباد جنگلات و نیزار ها وجود داشت که حیوانات درنده مثل شیر و پلنگ زیاد است ومسافرین را در مخاطره قرار میدهد مارکوپولو از خان آباد الی فیض آباد ۱۵ روز راه پیمانی کرده است که از خرابی راه آن وفت دلالت میکند.

تشکیلات اداری :
درسرزمین کوهستانی و وسیع بدخشان این واحد های اداری وجود دارند :
۱ – شهر فیض آباد مرکز ۲ – ولسوالی جرم ۳ – ولسوالی کشم ۴- علاقه داری کران منجان ۵ – علاقه داری زیباک ۶ – ولسوالی واخان ۷ – ولسوالی اشکاشم ۸ – علاقه داری بهارک ۹ – علاقه داری شفتان ۱۰ – ولسوالی درواز ۱۱ – علاقه داری خواهان
۱۲ – ولسوالی راغ ۱۳ – علاقه داری شهر بزرگ .

اقلیم آب و هوا :
ولایت بدخشان بنابر ارتفاع زیاد موجودیت کوه های زیاد ویخچال های متعدد اقلیم کاملاً کوهستانی را داراست . یعنی زمستان بسیار سرد و تابستان آن معتدل و گوارا میباشد .مدت چهار ماه در زمستان مردم منطقه بنابر موجودیت برف های ضخیم نمیتوانند که پای پیاده از یک قریه به قریه دیگر بروند از همین سبب در نقاط مرتفع مردم مجبور اند که مصارف ایام زمستان خود راکاملاً تهیه کنند ورنه به فقر غذائی مواجه می شوند . در درههای رو به افتاب و فیض آباد هاوی تابستان نسبتاً گرم و زمستان آن سرد اما بنابر موجودیت وسایل ترانسپورتی امکان رفتوآمد به نقاط مجاور میسر میباشد . فیض آباد در امتداد دریای کوکچه واقع شده وتوسط این دریا بدو حصه تقسیم شده است . و ۲۵۰۰ خانه در این شهر وجود دارد .
در ایام زمستان سردی هوا به ۲۰ – درجه سانتی گرید در تابستان بین ۱۵ و ۲۵ درجه در تحول بوده اما در مناطق نخچالی واخان۵+ درجه ریکارد شده است و بارانده گی سالانه آن به ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میلی متر میرسد . و در انتهای واخان بین ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی متر پایین میاید بارنده گی اغلباً به شکل برف بوده و هوای سرد سایبریا در اینجا تاثیرات بخصوص دارد . باد های سرد و شدید هم در زمستان باعث برف کشیه میشود وراه ها را مسدود میسازد.

ساختمان اراضی :
بدخشان در مجموع یک ولایت کوهستانی وزلزله خیز است . کوه های خواجه محمد و کوه سفید خرس ۵۳۲۶ متر از کوه های معروف آنجاست. دریای کوتکجاه در یای واخان دریای پامیر ، دریای جرم ، دریای انجمن ، دریای وردج ، تگاب راست ، دریای تنگی شیوا ، دریای راغ ، و دریاچه درواز ، دریاهای مهم آنرا تشکیل میدهد و در شمال آن دریای پنج جریان دارد که باین ترتیب از لحاظ ذخایر آهب غنی می باشد . جهیل های آنجا نیز معروف است که از نوع یخچالی بوده مثلاً جهیل شیوا ، جهیل زرقل وجهیل جقمقتین ویخجالهای بزرگ بطول ۷۵ کیلو متر و عرض ۶۰۰ متر در واخان وجود دارد که مردم قرغز در نزدیکی آن سکونت دارند . کلمه پامیر را به سانسکرت دارند کلمه پامیر را به سانسکرنیز ارتباط دادهاند و میگویند (پا ) مفهوم کوه را داراست و (میر ) به معنی آفتاب است ودر مجموع تعنی کوه آفتاب است و در مجموع معنی کوه آفتابی رادارد که با طلوع آفتاب این کوه روشن شده وباغروب آفتاب تاریک می شود . و در زبان دری پای بزرگرا ارائه می کند . درههای بدخشان تنگ و اکثر اً صعب العبور می باشد . دریای کوکچه نیز دریک تنکنا و در عمق جریان دارد .

نفوس :
بدخشان با داشتن ۴۷۴۰۳ کیلومتر مربع مساحت برای استقرار نفوس جای کمتر دارد زیرا اکثر جاهای آن یخچالی وکوهستانی است قرار احصائیهرسمی در سال ۱۳۵۹ نفوس آن به تعداد ۵۰۹۰۶۱ نفر درج سر شماری گردیده بود . اما با افزایش ۲۰۳ فیصد در هر سال تعداد نفوس آن در سال ۱۳۷۹ به ۷۴۳۲۹۹ نفر میرسد که اکثرا در دره های خرد کنار دریاچه ها و ساحات کوچک زراعتی استقرار یافته و تراکم نفوس در هر کیلو متر مربع اراضی به ۱۵ نفر بالغ میشود.

وضع فرهنگی علمی واجتماعی :
بدخشان دارای لیسه ها مکاتب ابتدائیه ومتوسطه بوده تعلیمات برای طبقه ذکور و اناث مهیا استوروزنامه ئی بنام بدخشان درجارصفحه همه روزه بهطبع میرسد . مدارس دینی نیز در آن وجود داشته رسم ورواج های محلی روزو بازار در جمعه یا پنجشنبه باعث عرضه اموال و مواد ارتزاقی میگردد . بزکشی آن با اسپ های قوی هیکل شهرت ملی داشته موسیقی محلی آن نیز از دیگر ولایات متفاوت است مراسم سال بنو همه وقت در باول حمل تجلیل می شود بنابر نبودن راههای ترانسپورتی در نقاط دور دست مکاتب وشفاخانه ها به ندرت دیده می شود و مکومات قبلی در ناکشاف آن طوریکه لازم بود توجه نکرده است .متاسفانه بنابر عدم مصروفیت مثمر بعض از جوانان به نوشیدن تریاک عادت دارند که این نقیصه باید توسط مسئولین محل رفع گردد .
جاها ی تاریخی آن شهر بزرگ بوده اما نقاط جالب دیگر تا حال کشف نشده است پروفیسر دوپری محقق امریکایی در بدخشان کشف بزرگ را انجام داده است موصوف در دره کور بدخشان فوسیل انسان قدیمه نباندر تال رابدست آوردن وبر اساس محاسبه کاربن جارده این انسان فوسیل شده به ۴۰۰۰۰سال قبل تعلق میگیرد که در نزدیکی بابا درویش بدخشان موقیعت دارد و از این نگاه یکی از مراکز ظهور وانکشاف انسان های قبل از التاریخ را دراین خطه آسیا آشکار می سازد در بهارک واشکاشم خرابه های تاریخی هم وجود دارد وتوپ خانه در زیباک محل تاریخی و تورستی است که در تابستان سال توجه سیاحین را بخود جلب می کند .

پیداوار مهم :
در بدخشان پیداوار مهم و حیاتی وجود دارد که ستون بزرگ اقتصادی افغانستان را تشکیل میدهد و آنهم عبارت از لاجورد ،َ بدخشان است که درساحه کرانواقع کوه های خواجه محمد مورد مستخراج قرار گرفته است که در غرب کوکچه موقعیت دارد / طلا به پیمانه زیاد در حصه زرشویان ازدریای کوکچه بدست می آید / گندم ، ماش و ماهی خیلی زیاد تولید می شود حیات ماداری تربیه گوسفند ، اسپ و گاو هم زیاد است نمد قاقمه و تکه های نخی در خانه ها تهیه و بافته میشود . زمین آبی معادل ۳۹۰۰۰۰ اکر و للمی آن ۶۰۱۰۰۰ اکر میباشد .

منابع آبی :
در بدخشان آب وافر غرض زراعت وجود دارد . واحد های زراعتی به شکل تراس در دامان کوه ها تهیه شده و دریای کوکچه با معاونین آ ن با این منظور مورد استفاده قرار دارد . در اشکاشم ، جرم ، خواهان ، راغ ، فیض آباد ، کران و منجان وشغنان تماما از بآب های دایائی وکانالهای مصنوعی استفاده میکنند و بند سنگ مهری شهرت زیاد دارد .

سیستم مواصلاتی :
شهر فیض آباد با تالقان وخان اباد وکندز توسط سرک پخته وصل شده و مورد استفاده قرار دارد .اما در دیگر ولسوالی هاومحلات راههای دور دست آنقدر انکشاف داده نشده وتوج بعمل نیامده است در شغنان ، درواز ، پامیر و واخان اکثراً توسط اسپ وغژگاو ها انقالات صورت می گیرد این حیوانات از دره های تنگ و یخچالی مواد محموله خود را به سختی انقال میدهند وطبیعت هم در زمستان به آنها سخت می گیرد.

جنگلات :
در نقاط مرتفع ولایت بدخشان جنگلات صنوبری ، سوزنی برگ ، بلوط ، لمنز ، سرو وناجو وجود دارد . در نقاط هموار چنار، کج بید ، اشجارمثمر جارمغز ،َ بادام ، بته های زیره ، سنجد وتوت خیلی زیاد است . ناک بدخشان خیلی نازک و شیرین است که شبیه آندر هیچ جا وجود ندارد و ساحه جنگلات مجموعاً ۴۵۰۰۰۰ جریب زمین میرسد .

خسارات وارده جنگ :
در جنگهای که ادامه داشت راه قسماً تخریب ومکاتب ویران شده است بعضی پلهای تخریب شده دوباره اعمار گردیده وجود ماین هاغ در مزارع سبب آزار دهاقین و مالداران می شود .و در اثر جنگها مقدار زیاد لاجورد طور قاچاقبه قیمت خیلی نازل به ممالک همسایه برده شده که ضایعه بزرگ اقتصادی محسوب میگردد.

جغرافیای طبیعی
بدخشان دارای کوههای بلند و رودخانه‌های خروشان است، فراورده‌های عمده این استان گندم، جو، جودر (گندم سیاه)، جواری (ذرت)، و ارزن است، از جمله میوه‌های این استان توت و چارمغز (گردو)، زردآلو، آلوبالو و سیب آن مشهور است.سیب بهارک و چارمغز سرغیلان درین ولایت از شهرت خوبی برخوردار است. بدخشان به داشتن معادن لعل، لاجورد، زمرد، فیروزه و طلای خویش دارای شهرت است. عمده ترین مخزنهای طبیعی آن، در یمگان لاجورد به حجم سه صدکیلومتر طول و ۴۷ کیلومتر عرض، و معدن لعل در سرغیلان که ازان به علت عدم مشخص بودن محل آن استفاده صورت نمیگیرد، میباشد. در نتیجه برسیهای که اخیراً در مورد نفت در افغانستان صورت گرفته‌است، این استان را دارای زخایر بزرگی نفتی تثبیت نموده‌اند. این استان با جمهورهای تاجیکستان، پاکستان و استان سینکیانگ جمهوری مردم چین دارای مرز مشترک است.
کوه‌های مهم این استان خواجه‌محمد، هزارچشمه و سفیدخرس نام دارند. رودخانه‌های مهم آن عبارت‌اند از رود کوکچه، واخان، انجمن، وردج، تگاب، تنگی شیوا، پامیر، جرم، چاهیل در سرغیلان، آغرده در غارسپان، غوری‌سنگ، درواز، راغ.ولایت بدخشان ۵۳ فیصد منابع آبی افغانستان را داراست.
بلند ترین قلهِ کوه‌های هندوکش در خاک افغانستان بنام «نوشاخ» درین ولایت قرار دارد.پامیر که به نام بام دنیا معروف است، درین استان موقیعیت دارد.
دریاچه (در فارسی افغانستان جهیل)‌های آن شیوا، سرغیلان زرقل و چقمقین نام دارند. پلوشه جرمی.

اماکن تاریخی
از اماکن تاریخی آن می‌توان از ویرانه‌های بهارک (که در حاشیه شهر تاریخی بهارستان و لان شی آباد شده‌است)، اشکاشم و توپخانه زیباک و مقبره ناصر خسرو نام برد.

خب سپاس از این که تا آخر با من بودید.
راستی نظر هم یاد تون نره.

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

Print Friendly, PDF & Email • درباره محمد هادی

  سلام دوستان خوبم. این هم زندگینامه ای این جانب: نام من محمد هادی و نام خانوادگی من احمدی میباشد. من 24 سال عمر دارم و از کشور افغانستان در این سایت محبوب پست میذارم. بنده خیلی وقت هست که از سایت شبروشن و بعضی از سایت های دیگر نابینایی که در ایران فعال هستند بازدید میکنم, اما تنها این یکی دو هفته میشود که در این سایت پست میذارم و هدفم از پست گذاشتن و عضو شدن در سایت هم این بود که بیشتر با شما دوستان خب و با صفا در ارتباط باشم. در باره ای تحصیلاتم خدمت با سعادت شما عزیزان عرض شود که من اگر خدا بخاد امسال از مدرسه یعنی از کلاس دوازدهم فارغ میشوم و برای قبولی در دانشگاه امتحان میدهم. من دو برادر و یک خواهر دارم که خدا رو شکر آنان سالم هستند و تنها من نابینا هستم و دلیلش هم جنگ های چند سال قبل میباشد, من به مدت ده سال در مدرسه ای که ویژه ای نابینایان بود درس خوندم و سه سال هم میشود که در مدارس فراگیر با بچه های بینا مصروف درس خواندن هستم. ایمیل آدرس من هست: hadielham6@gmail.com و آی دی اسکایپم هم هست: hadi.elham2
  این نوشته در اخبار, حرفای خودمونی, دسته‌بندی نشده, طبیعت و جغرافیا, علمی, معرفی ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

  6 پاسخ به سلام دوستان من باز هم اومدم با یکی دیگر از معرفی های ولایت افغانستان, بیایید بخوانید و لذت ببرید.

  1. عطا می‌گوید:

   سلام بر برادر افغان ما
   چه خوب که شما هم هستید
   مطلب جالبی بود
   درگزا قلب ما برات بیستَ نی
   برا هیچ کس بیستَ نی
   مردَ بو بدخواههای مَ و تو
   تشکر از تو

  2. سلام آقا محمد هادی ممنون از پست جالبتون مرسی.

  3. فرشته نرگسی می‌گوید:

   سلام آقای محمد هادی,ارادتمندم,منتظر پستهای بعدیتون هستم! موفق باشید!

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green