فضیلت خواندن زیارت عاشورا


- 824 بازدید

در فضیلت زیارت عاشورا روایاتی ذکر شده است که ما در اینجا برخی از آنها را می آوریم. 

روایت اول: 

شیخ طوسى در کتاب مصباح المجتهد از محمد بن اسماعیل بن یزبع و او از “صالح بن عقبه” و او از پدرش و او از امام باقر(علیهالسلام) روایت میکند که فرمود: هر کس
حسین بن على (علیهماالسلام) را در روزعاشورا – دهم محرم – زیارت کند و نزد قبر آن حضرت گریان شود روز قیامت خداوند را با ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو
هزار جهاد ملاقات کند، آن هم ثواب حج و عمره و جهادى که در خدمت رسول اکرم و ائمه طاهرین(علیهمالسلام) بوده باشد. 

راوى میگوید: عرض کردم فدایت شوم براى کسى که در شهر یا کشور دیگریست و نمىتواند در آن روز خود را به قبر آن حضرت برساند چه ثوابى خواهد بود؟

حضرت فرمودند: اگر چنین باشد به صحرا یا بالاى بام خانه خود رود و با اشاره به سوى قبر آن حضرت، سلام داده و بر لعن قاتلان آن حضرت جدیت کند، و بعد دو رکعت
نماز بخواند و این کار را هنگام برآمدن روز قبل از ظهر انجام دهد، آنگاه هم خودش در مصیبت آن حضرت گریه کند و هم اگر ترسى نداشته باشد امر کند تا خانواده او
نیز بر آن حضرت گریه کنند و در خانهاش مجلس ‍ مصیبتى برپا کرده و مصیبت حضرت سیدالشهداء را به یکدیگر تعزیت گویند. من ضامن میشوم کسى که این عمل را انجام دهد
خداوند تمام آن ثوابها را به او عنایت فرماید.

امام باقر(علیهالسلام) فرمود: هر کس حسین بن على(علیهماالسلام) را در روز عاشورا زیارت کند و نزد قبر آن حضرت گریان شود؛ روز قیامت خداوند را با ثواب دو هزار
حج و دو هزار عمره و دو هزار جهاد ملاقات کند، آن هم ثواب حج و عمره و جهادى که در خدمت رسول اکرم و ائمه طاهرین(علیهمالسلام) بوده باشد.  

راوى عرض کرد چگونه یکدیگر را تعزیت بگوییم؟ فرمود بگویید:

اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیهالسلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین تباره مع ولیه الامام المهدى من آل محمد علیهمالسلام؛ یعنى خداوند اجر ما را به سوگوارى
بر حسین(علیهالسلام) بیفزاید و ما و شما را از خونخواهان او همراه با ولى خود امام مهدى آل محمد(علیهمالسلام) قرار دهد. 

آنگاه حضرت فرمودند: اگر میتوانى آن روز از خانه بیرون مرو که روز نحسى است و حاجت مؤمن برآورده نمىشود و اگر هم برآورده شود میمون و مبارک نخواهد بود. 

روایت دوم:

صالح بن عقبه و سیف بن عمیره نقل میکنند که علقمه بن محمد الخضرمى گفت: به امام باقر (علیهالسلام) عرض کردم دعایى به من تعلیم فرمایید که اگر از نزدیک زیارت
کردم بخوانم و دعایى که اگر از دور اشاره به سلام کردم بخوانم . 
حضرت فرمودند: اى علقمه هر گاه تو اشاره به سلام نمودى و دو رکعت نماز را خواندى هنگام اشاره به آن حضرت بعد از تکبیر این قول – زیارت عاشورا – را بگو . پس
اگر تو این زیارت را خواندى دعا کردهاى به آنچه که ملائکه زائر حسین دعا میکنند و خداوند صد هزار هزار درجه براى تو مینویسد و مانند کسى هستى که با امام حسین(علیهالسلام)
شهید شده و در درجات آنها شرکت کرده باشد و براى تو ثواب زیارت هر پیغمبر و رسول و هر زائرى که امام حسین(علیهالسلام) را زیارت کرده نوشته شود. 
بعد از نقل زیارت علقمه میگوید: امام باقر(علیهالسلام) به من فرمودند اگر بتوانى هر روز در خانه خود این زیارت را بخوانى تمام این ثوابها براى تو خواهد بود.

روایت سوم

شیخ در مصباح از محمد بن خالد طیالسى و او از سیف بن عمیره نقل میکند که گفت پس از آن که امام صادق(علیهالسلام) از حیره به مدینه تشریف بردند با صفوان بن مهران
و جمعى دیگر از اصحاب به نجف اشرف رفتیم. پس از آن که زیارت امیرالمؤمنین(علیهالسلام) فارغ شدیم صفوان خود را به طرف قبر حضرت سیدالشهداء نمود و به ما گفت از
این مکان آن حضرت را زیارت کنید که من در خدمت امام صادق(علیهالسلام) بودم که از این مکان آن حضرت را زیارت نمود.

صفوان گفت در خدمت امام صادق(علیهالسلام) به این مکان آمدیم چون آن حضرت زیارت عاشورا خواندند پس از خواندن دو رکعت نماز، این دعا را هم خواندند. آنگاه حضرت
به من فرمودند: اى صفوان مواظب این زیارت و دعا باش و اینها را بخوان که من ضامن میشوم هر کس این زیارت و دعا را چه از دور و چه از نزدیک بخواند زیارتش مقبول
شود و سعیش مشکور گردد و سلامش ‍ به آن حضرت برسد و حاجت او از طرف خداوند برآورده شود و به هر مرتبهاى که بخواهد برسد و او را نومید برنگردانند.

آنگاه شروع به خواندن زیارت عاشورا کرد و بعد از نماز زیارت، دعاى علقمه را که پس از زیارت عاشورا میخوانند، خواند. 

“ز” میگوید به صفوان گفتم وقتى علقمه بن محمد زیارت عاشورا را براى ما نقل کرد این دعا را نگفت . 

صفوان گفت در خدمت امام صادق(علیهالسلام) به این مکان آمدیم چون آن حضرت زیارت عاشورا خواندند پس از خواندن دو رکعت نماز، این دعا را هم خواندند. آنگاه حضرت
به من فرمودند: اى صفوان مواظب این زیارت و دعا باش و اینها را بخوان که من ضامن میشوم هر کس این زیارت و دعا را چه از دور و چه از نزدیک بخواند زیارتش مقبول
شود و سعیش مشکور گردد و سلامش ‍ به آن حضرت برسد و حاجت او از طرف خداوند برآورده شود و به هر مرتبهاى که بخواهد برسد و او را نومید برنگردانند.

ای صفوان من این زیارت را با این ضمان از پدرم یافتم و پدرم از پدرش على بن الحسین(علیهماالسلام) با همین ضمان و او از امام حسین(علیهالسلام) با همین ضمان از
برادرش امام حسن(علیهالسلام) با همین ضمان و امام حسن(علیهالسلام) از پدرش امیرالمؤمنین(علیهالسلام) با همین ضمان و امیرالمؤمنین از رسول خدا(صلى الله علیه
و آله) با همین ضمان و رسول خدا(صلی الله علیه آله) از جبرئیل با همین ضمان و جبرئیل این زیارت را با همین ضمان از خداى عز و جل یافت و خداى عز و جل به ذات
خود قسم خورده است که هر کس امام حسین(علیهالسلام) را با این زیارت از دور یا از نزدیک زیارت کرده و با این دعا، دعا کند، زیارت او را قبول میکنم و خواهش او
را هر قدر که باشد مىپذیرم و سؤالش را عطا مىکنم، پس ناامید از طرف من برنمیگردد بلکه مسرور و خوشحال، با حاجت روا شده و فوز بهشت و آزادى از آتش برمیگردد و
شفاعت او را درباره هر کس غیر از دشمن اهل بیت قبول مىکنم .

آنگاه صفوان گفت که حضرت صادق(علیهالسلام) به من فرمودند: هر وقت حاجتى برایت پیش آمد در هر مکانى که هستى زیارت این دعا را بخوان و حاجت خود را از خداوند بخواه
که برآورده مىشود و خداوند و رسول او خلف وعده نمىکنند.

نیز اگر چه در خبر علقمه زیارت عاشورا اختصاص به روز عاشورا دارد ولى در خبر صفوان آمده که امام فرموده اگر بتوانى امام حسین علیه السلام را هر روز به این زیارت
بخوانى بجا آورد که تمام این ثوابها براى تو خواهد بود. بلکه در عبارت کامل الزیاره آمده است که اگر بتوانى هر روز عمرت این زیارت را بخوان .

نیز براى برآمدن حاجات و امور مهم ، خواندن زیارت عاشورا بسیار مجرب است و در ذیل خبر صفوان فرمود هر گاه برایت حاجتى پیش آید این زیارت را بخوان در هر کجا
که باشى و حاجت خود را از خداوند سئوال کن که برآورده میشود.

علماء براى برآمدن حاجات چهل روز پیاپى خواندن زیارت عاشورا را در ساعت معین بسیار مجرب دانسته اند، گر چه در روایت چهل روز وارد نشده ولى تجربه اینمطلب را
ثابت نموده است . 

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

Print Friendly, PDF & Email • درباره بیدل

  بیدلی در همه احوال، خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور «خدایا» میکرد
  این نوشته در مذهبی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

  8 پاسخ به فضیلت خواندن زیارت عاشورا

  1. مهدی عزیززاده مهدی عزیززاده می‌گوید:

   سلام بیدل جان با عرض تسلیت بمناسبت ایام محرم, پست عالی و مفیدی بود متشکرم.

  2. بهنام نصیری بهنام نصیری می‌گوید:

   سلام بیدل
   ممنون از پستت
   داداش اگه اذن بدی و مطالب مرتبط رو ببینی تکراریه
   ولی خب زحمت کشیدی و حذف نمیکنیم

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green