هفتم آبان, روز کورش بزرگ


- 930 بازدید

به نام خدا.
تاریخ نویسان روز ۷ آبان را روز ورود کورش به بابل و صدور منشور کورش می‌دانند 

۷ آبان؛ روز کورش بزرگ

کورش دوم که به کورش بزرگ و کورش کبیر مشهور است، بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که در بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ تا پیش از میلاد، بر نواحی
گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد.

روز کورش بزرگ

۷ آبان ماه مطابق با بیست و نهم اکتبر روز جهانی کورش نام گذاری شده است که از دیر باز ملل مشترک المنافع آن را گرامی می دارند. این روز به مناسبت تکمیل تصرف
امپراتوری بابل به دست ارتش ایران (اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری در دنیای باستان برقرار شده است. 

در چنین روزی، کورش بزرگ پس از گشودن دروازه ی شهر بابل، وارد آن شهر بزرگ و با شکوه و بسیار کهن شد. مردم بابل گمان می کردند که اکنون با چپاول و کشتار و دست
درازی به جان و دارایی و زنانشان روبرو خواهند شد و سپس فرمانروایی زورگو و ستمگر بر آنان شهریاری  خواهد کرد ولی  کورش بزرگ و سربازانش نه تنها چنین نکردند
بلکه کورش فرمان آزادی و برابری داد. فرمانی که در سال ١٩٧١ میلادی از سوی (سازمان ملل متحد) نخستین  (منشور) آزادی مردم در جهان شناخته شد. نکات مطرح شده در
آن عبارت اند از: از بین بردن تبعیضات نژادی و ملی، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی دین و مذهب و تلاش برای صلح پایدار میان ملت‌هاست.

بزرگداشت روز کورش

هر سال در روز هفتم آبانماه گروهی از مردم ایران می‌کوشند به صورت نمادین در آرامگاه کورش با گردهمایی، یاد و نام کورش را گرامی بدارند. بنای آرامگاه کورش
در شهرستان پاسارگاد در استان فارس قرار دارد.

خلاصه ای از زندگینامه ی کورش کبیر

کورش دوم که به کورش بزرگ و کورش کبیر مشهور است، بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که در بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر نواحی گسترده‌ای
از آسیا حکومت می‌کرد. کورش در استوانهٔ خود که در بابل کشف شده، خودش را «فرزند کمبوجیه، شاه بزرگ انشان، نوادهٔ کورش، شاه بزرگ انشان، نوادهٔ چیش‌پیش، شاه
بزرگ انشان، از خانواده‌ای که همیشه پادشاه بوده‌است» معرفی می‌کند.

به گفتهٔ هرودوت، کورش نسب شاهانه داشته‌است و به‌جز کتزیاس، دیگر نویسندگان یونانی، ماندانا دختر آستیاگ را مادر کورش دانسته‌اند و گزارش داده‌اند که کورش
حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده‌است. برخی از مورخان امروزی این روایت را معتبر می‌دانند اما برخی دیگر اعتقاد دارند رواج این روایت ریشه‌های سیاسی
داشته‌است و هدفش این بوده که از بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی، مردی نیمه‌مادی بسازد تا مادها را با فرمانروایی پارس‌ها آشتی دهد و اصولاً رابطه‌ای بین ماندانا
دختر آستیاگ و کوروش قائل نیستند و آن را افسانه می‌دانند.

دربارهٔ کودکی و جوانی کورش و سال‌های اولیه زندگی او روایات متعددی وجود دارد؛ اگرچه هر یک سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کرده اند، اما شرحی که آنها
دربارهٔ ماجرای زایش کورش ارائه داده‌اند، بیشتر شبیه افسانه است. هرودوت در مورد دستیابی کورش به قدرت، چهار داستان نقل می‌کند. ولی فقط یکی از آنها را معتبر
می‌داند. طبق نظر گزنفون از قرن پنجم تا چهارم پیش از میلاد مسیح یک سلسله داستان‌های متفاوت دربارهٔ کورش نقل می‌شده‌است. 

کورش ابتدا علیهٔ شاه ماد طغیان کرد و سپس به پایتخت حکومت ماد در هگمتانه یورش برد و با کمک‌هایی که از درون سپاه ماد به او شد، هگمتانه را فتح کرد. سپس کرزوس،
شاه لیدیه را شکست داد و به‌سوی سارد لشکر کشید و پس از دو هفته، شهر سارد به اشغال نیروهای ایرانی درآمد. کورش مسئولیت فتح دیگر شهرهای آسیای صغیر را به فرماندهانش
واگذار کرد و خود به اکباتان بازگشت و به‌سوی «پارت»، «زرنگ»، «هرات»، «خوارزم»، «باختر»، «سغد»، «گندار»، «ثه‌تَ‌گوش» و «اَرَخواتیش» لشکر کشید. جزئیات این
جنگ‌ها در تاریخ ثبت نشده است و اطلاع کمی دربارهٔ کیفیت این نبردها وجود دارد.

وسعت حکومت هخامنشیان در دوران کورش بزرگ

در بهار سال ۵۳۹ پیش از میلاد، کورش آهنگ تسخیر بابل را کرد و وارد جنگ با بابل شد. به گواهی اسناد تاریخی و عقیدهٔ پژوهشگران، فتح بابل بدون جنگ بوده است
و توسط یکی از فرماندهان کورش به نام گئوبروه در شب جشن سال نو انجام شد. هفده روز پس از سقوط بابل، در روز ۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد، خود کورش وارد
پایتخت شد. تصرف بابل نقطهٔ عطفی بود که باعث ایجاد تعادل بین قدرت‌های درگیر در آسیای غربی شد و زمینهٔ بازگشت یهودیان تبعیدی به میهن‌شان در اسرائیل را فراهم
کرد. کورش همچنین دستور داد که پرستش‌گاه اورشلیم را بازسازی کنند و ظروف و اشیای طلایی و نقره‌ای را که نبوکدنصر از اورشلیم ربوده بود، به یهودیان تحویل داد. 

استوانه ی کورش پس از شکست دادن نبونعید و تصرف بابل، نوشته شده و به منزلهٔ سند و شاهد تاریخی پرارزشی‌است. در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل متحد استوانهٔ کورش را به همه ی زبان‌های رسمی سازمان منتشر کرد و بدلی از این استوانه در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک قرار داده شد. 

هرودوت گزارش می‌دهد که کورش در جنگ با ماساگت‌ها کشته شد؛ ولی این دیدگاه را اکثر مورخان جدید رد می‌کنند و معتقدند که داستان هرودوت ساختگی است. تنها منبع
موثق کهنی که غیرمستقیم به مرگ کورش اشاره می‌کند، دو لوح و سند گلی یافت شده در بابل است که نخستین آن مربوط به دوازدهم اوت ۵۳۰ پیش از میلاد است که تاریخ
آن «نهمین سال کورش، شاه کشورها» را نشان می‌دهد. سند دوم که مربوط به سی و یکم اوت ۵۳۰ پیش از میلاد است، «سال آغاز فرمانروایی کمبوجیه، شاه کشورها» را بر خود دارد. این دو سند که در ظاهر اهمیت چندانی ندارند، در واقع نشان می‌دهند که کورش در فاصله ی بین ۱۲ تا ۳۱ اوت سال ۵۳۰ پیش از میلاد درگذشته است و یا حداقل، خبر درگذشت وی و بر تخت نشینی کمبوجیه در این تاریخ به بابل رسیده است.
نیای کورش برای چندین نسل بر قبایل پارس حکمرانی می‌کرده‌اند که از حکاکی‌ها و گزارش‌های تاریخ معاصر کورش هویدا است. در سنگ‌نبشتهٔ کورش در پاسارگاد آمده‌است:
«من کورش شاه هستم، شاه هخامنشی»، «کورش، شاه بزرگ، شاه هخامنشی» یا «کورش، شاه بزرگ، پسر کمبوجیه، شاه هخامنشی». در حکاکی‌های شهر بابل از اور اینگونه شروع
می‌کند: «کورش، شاه تمام جهان، شاه سرزمین انشان، پسر کمبوجیه، شاه سرزمین انشان» و در استوانهٔ کورش، کورش خودش را «فرزند کمبوجیه، شاه بزرگ شهر انشان،
نواده ی کورش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان نواده چیش پیش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، از خانواده‌ای که همیشه پادشاه بوده است» معرفی کرده است.

آرامگاه کورش بزرگ در پاسارگاد

به گفته ی هرودوت، کورش نسب شاهانه داشته است. به‌جز کتزیاس، دیگر نویسندگان یونانی، ماندانا دختر آستیاگ را مادر کورش دانسته‌اند و گزارش داده‌اند که کورش حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده‌است. برخی از پژوهشگران امروزی این روایت را معتبر می‌دانند. اما برخی دیگر اعتقاد دارند رواج این روایت ریشه‌های سیاسی
داشته است و هدفش این بوده که از بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی، مردی نیمه‌مادی بسازد تا مادها را با فرمانروایی پارس‌ها آشتی دهد و اصولاً رابطه‌ای بین ماندانا
دختر آستیاگ و کورش قائل نیستند و آن را افسانه می‌دانند.

گاهشمار دوران پادشاهی کورش

* سال‌ها پیش از میلاد است.
– ۵۵۸: آغاز پادشاهی کورش در انشان (فارس) و خوزستان. انتقال پایتخت هخامنشیان به شوش.
-۵۵۰: شکست ایشتوویگو شاه ماد از کورش و پیرو آن فتح هگمتانه. اتحاد ماد و پارس.
-۵۴۹ تا ۵۴۸: تسخیر سرزمین‌های پارت، جرجان و احتمالاً ارمنستان توسط کورش.
-۵۴۶: فتح سارد پایتخت لیدی توسط کورش و شکست کرزوس پادشاه لیدی.
-۵۳۹: فتح بابل ثروتمندترین شهر غرب آسیا توسط کورش. سقوطی که با مقاومت کم سپاه بابل در کرانه ساحلی رود دجله به وقوع پیوست.
– ۵۳۹: کورش به یهودیان آواره اجازه داد تا به اورشلیم باز گردند و در آنجا آزادانه برای خود کنیسه بسازند.
– ۵۲۹: کورش به قبایل سکاها در شمال شرق ایران حمله کرد و در جنگ با ماساگت‌ها کشته شد. وی را در پاسارگاد دفن کردند. پس از او کمبوجیه دوم فرزند کورش به تاج و تخت رسید.

آرامگاه کورش بزرگ

آرامگاه کورش بزرگ که مقبره کورش دوم هخامنشی ملقب به کورش بزرگ یا کورش کبیر است، بنایی بی‌پیرایه ولی با معماری منحصربه‌فرد، در فاصله حدود یک کیلومتری جنوب غربی کاخ‌های پاسارگاد در استان فارس است. این بنا از همه سوی دشت مرغاب پیداست، به‌ویژه اگر از سمت جنوب غربی از راه باستانی گذر کنیم و از تنگه بلاغی
وارد دشت شویم، نخستین چیزی که جلب توجه می‌کند آرامگاه کورش است. 

این مکان در عین سادگی بسیار زیبا و چشم گیر است و در زمان حیات کورش بزرگ به دستور وی ساخته شده است. بنای آرامگاه کورش با تکنیک و مهندسی دقیق اجرا شده
به گونه ای که پس از گذشت ۲۵ قرن هنوز استوار و پابرجاست. مساحت آرامگاه ۱۵۶ متر مربع و ارتفاع آن نزدیک ۱۱ متر است. سنگ هایی که در ساخت بنا به کار رفته از
نوع سنگ سفید مرمر نماست که از کوه سیوند در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب غرب پاسارگاد استخراج شده و به این مکان انتقال یافته است.

***
ای قهرمان خسته تن و خسته جان من !
دانم تو کیستی,
دانم تو چیستی.
ر سراچه دلتنگ زندگی,
مردانه زیستی.
در پیش خلق، خنده به لب داشتی ولی,
پنهان گریستی.
در چشم من مسیح بزرگ زمانه ای,
ای مرد پاکزاد
بر جان پاک تو ـ
از من درود باد ـ
از من د…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

Print Friendly, PDF & Email • درباره ابوالفضل سعيديفر

  ِی کریمی که بخشنده ی عطایی، و ِی حکیمی که پوشنده ی خطایی، و ِی صمدی که از ادراکِ خلق جدایی، و ِی احَدی که در ذاتُ صفات، بی همتایی، و ِی خالقی که راهنمایی، و ِی قادری که خدایی را سزایی؛ جانِ ما را خود دِه، و دلِ ما را هوای خود دِه، و چشمِ ما را ضیای خود دِه، و ما را آن دِه که آن بِه، و مَگُذار ما را به کِهُ مِه. به نامه خدا. ابوالفضله سعیدیفر، متولده ساله 1380 هستم. در شهرستانه ساوه، واقع شده در استانه مرکزی زندگی میکنم. هم اکنون، مشغول به تحصیل در پایه ی دهم هستم. علایقه من، خدمت به همنوعان، آموختنه زبانه انگلیسی، خواندنه اشعاره زیبا، رمان و فیلمهای جذاب، یادگیریه بیشتره کامپیوتر و موبایل و تا حدودی بازیهای کامپیوتری هستند. از اینکه در کناره شما هستم، خرسندم و آرزوی پیروزی، موفقیت، شادکامی، سربلندی، سر افرازی و عاقبت بخیری برایه همه ی شما، دوستانه محترم دارم. راههای ارتباطی، تنها در صورته نیاز: ایمیل: abolfazl.saeedifar80@gmail.com اسکایپ: abolfaz122l . خدانگهدار.
  این نوشته در حرفای خودمونی, دسته‌بندی نشده, زندگینامه, مطالب تاریخی ارسال و , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

  10 پاسخ به هفتم آبان, روز کورش بزرگ

  1. سلام ابوالفضل جان! مرسی داداش واقعا مطلب جامع و کاملی بود

  2. عطا می‌گوید:

   سلام سعیدیفر عزیز.
   کوروش بخواب که ما بیداریم.
   خخخ
   خیلی جالب بود
   ممنون عزیزم

  3. رضا نظری رضا نظری می‌گوید:

   هرگز نخواب کوروش

   دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد
   بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

   کارون ز چشمه خشکید البرز لب فروبست
   حتی دل دماوند آتشفشان ندارد

   دیو سیاه دربند آسان رهیدو بگریخت
   رستم دراین هیاهو گرز گران ندارد

   روز وداع خورشید زاینده رود خشکید
   زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد

   بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند
   گویی که آرش ما تیرو کمان ندارد

   دریای مازنی ها برکام دیگران شد
   نادر ز خاک برخیز میهن جوان ندارد

   دارا کجای کاری دزدان سرزمینت
   بربیستون نویسند دارا جهان ندارد

   آئیم به دادخواهی فریادمان بلنداست
   اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد

   سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی
   اما صد آه و افسوس شیر ژیان ندارد

   کو آن حکیم توسی شهنامه ای سراید
   شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد

   هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی
   بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green