عقیده به ظهور حضرت مهدی(عج) از نظر اقوام و ادیان


- 475 بازدید

بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام, سلام و درود فراوان خدمت شما عزیزان و عرض تبریک و تهنیت بمناسبت میلاد فرخنده حضرت قائم آل محمد (ص) مهدی موعود (عج) خدمت شما عزیزان.
گرامیان بنده تصمیم گرفتم یه پستی متفاوتتر از پستهای معمولی که سایر عزیزان در چنین ایام فرخنده و مبارکی میدهند تنظیم کنم. بعبارتی دیگر میخواهم به پدیده
ی ظهور منجی عالم بشریت, از منظر دیگری نگاه کنم و اعتقاد به منجی در ادیان دیگر رو هم باهم بررسی کنیم, ببینیم آیا فقط ما مسلمین هستیم که معتقدیم در آینده
ی نزدیک شخصی آسمانی میآیند و جهان رو پر از عدل و داد میکنند؟ یا ادیان دیگر نیز مشابه این اعتقادات رو دارند.
در مقاله ای که در ذیل این نوشته میآید, این امر رو بخوبی بررسی کرده است. بنابر این دعوت میکنم به مقاله حاضر با عنوان “عقیده به ظهور حضرت مهدی(عج) از نظر
اقوام و ادیان ” توجه فرمایید.

انتظار ظهور یک مصلح بزرگ آسمانی، و امید به آینده و استقرار صلح و عدل جاویدان، امری فطری و طبیعی است که با ذات و وجود آدمی سر و کار داشته و با آفرینش هر
انسانی همراه است و زمان و مکان نمی شناسد و به هیچ قوم و ملتی اختصاص ندارد. از این رو، همه افراد طبق فطرت ذاتی خود مایلند روزی فرا رسد که جهان بشریت در
پرتو ظهور رهبری الهی و آسمانی و با تأیید و عنایت پروردگار، از ظلم ظالمان و ستم ستمگران نجات یافته، شور و بلوا در جهان پایان پذیرد و انسانها از وضع فلاکت
بار موجود نجات یابند و از نابسامانی و ناامنی و تیره روزی خلاص شوند و سرانجام به کمال مطلوب و زندگی شرافتمندانه ای نایل آیند. به همین دلیل، در تمام ادیان
و مذاهب مختلف جهان، از مصلحی که در آخرالزمان ظهور خواهد نمود و به جنایتها و خیانتهای ضد‌انسانی خاتمه خواهد داد و شالوده حکومت واحد جهانی را براساس عدالت
و آزادی واقعی بنیان خواهد نهاد سخن به میان آمده و تمام پیامبران و سفیران الهی در این زمینه به مردم با ایمان جهان، نویدهایی داده اند. در این زمینه، یکی
از نویسندگان معروف چنین می نویسد: «موضوع ظهور و علایم ظهور، موضوعی است که در همه مذاهب بزرگ جهان واجد اهمیت خاصی است.
صرف نظر از عقیده و ایمان که پایه این آرزو را تشکیل می دهد، هر فرد علاقه مند به سرنوشت بشریت، و طالب تکامل معنوی وقتی که از همه ناامید می شود، و می بیند
که با وجود این همه ترقیات فکری و علمی شگفت انگیز، باز متأسفانه، بشریت غافل و بی خبر، روز به روز خود را به سوی فساد و تباهی می کشاند و از خداوند بزرگ بیشتر
دوری می جوید، و از اوامر او بیشتر سرپیچی می کند؛ بنا به فطرت ذاتی خود متوجه درگاه خداوند بزرگ می شود، و از او برای رفع ظلم و فساد یاری می جوید. از این
رو در همه قرون و اعصار، آرزوی یک مصلح بزرگ جهانی در دلهای خداپرستان وجود داشته است. و این آرزو نه تنها در میان پیروان مذاهب بزرگ، مانند: زرتشتی و یهودی
و مسیحی و مسلمان، سابقه دارد، بلکه آثار آن را در کتاب های قدیم چینیان و در عقاید هندیان، و در بین اهالی اسکاندیناوی و حتی در میان مصریان قدیم و بومیان
و حتی مکزیک و نظایر آنها نیز می توان یافت».(۱) آری! عقیده به ظهور یک مصلح بزرگ آسمانی در پایان جهان، یکی از مسایل بسیار مهم و حساسی است که نه تنها در آیین
مبین اسلام، بلکه در همه ادیان آسمانی، و نه تنها در میان پیروان ادیان و مذاهب بلکه در نزد بسیاری از مکاتب مختلف جهان سابقه دیرین دارد، و تمامی پیروان ادیان
بزرگ عالم از مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان گرفته تا پیروان مکتب های الحادی، همه و همه بدان عقیده دارند. ناگفته نماند که پیروان ادیان و مذاهب گوناگون، و دیگر
ملل و اقوام گذشته و مکاتب مختلف جهان درباره نام آن بزرگوار با هم اختلاف نظر دارند، مسلمانان او را «مهدی موعود منتظر(علیه السلام)» و پیروان سایر ادیان و
مکتبها و ملتها و توده های محروم، وی را «مصلح جهانی» یا «مصلح غیبی» یا «رهاننده بزرگ» یا «نجات بخش آسمانی» و یا «منجی اعظم» می نامند؛ ولی درباره اوصاف کلی،
برنامه های اصلاحی، تشکیل حکومت واحد جهانی براساس عدالت و آزادی، و ظهور او در آخرالزمان اتفاق نظر دارند.
جالب توجه این که حتی در این اواخر نیز، این عقیده در بین گروهی از دانشمندان و فلاسفه بزرگ جهان به عنوان: «لزوم تشکیل حکومت واحد جهانی» در سطح وسیعی مطرح
گردیده است: «در عصر اخیر دوشادوش پیشرفت همه جانبه ای که در تمام مسایل علمی نصیب بشریت شده، این ایده و عقیده نیز از مرز ادیان و مذاهب قدم فراتر نهاده و
به عنوان یکی از مهم ترین مسائل حیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.»(۲) آری! امروز بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه مشهور جهان نیز عقیده دارند که با پیشرفت
سریع صنعت و تکنولوژی، زندگی ماشینی، رقابت های ناسالم نظامی، بازیهای خطرناک سیاسی، و احساس یأس و ناامیدی در بین جوامع بشری برای رهایی از اوضاع نابسامان
کنونی، تشکیل حکومت واحد جهانی براساس عدالت و آزادی لازم و ضروری است. بنابراین، به رغم افکار بیمار‌گونه کوته نظران کج اندیش که می پندارند مساله مهدویت و
انتظار ظهور یک رهبر بزرگ آسمانی در پایان جهان، از مختصات مسلمانان و یا از عقاید خاص شیعیان است و می کوشند تا با تلاش مذبوحانه خود آن را در یک مکتب خاص
محصور کنند، این مساله اختصاص به مسلمانان و شیعیان ندارد؛ بلکه یک اعتقاد عمومی مشترک است که همه امتها و ملتها و پیروان ادیان و حتی مکاتب مختلف، فلاسفه،
دانشمندان و اندیشمندان واقع بین جهان نیز در این عقیده و مرام با هم شریک اند. اصالت اعتقاد به ظهور منجی عقیده به ظهور یک نجات دهنده بزرگ آسمانی و امید به
یک آینده روشن که در آن، نگرانی ها و هراس ها مرتفع گردد، و به برکت ظهور یک شخصیت ممتاز الهی همه تاریکیها از پهنه گیتی برچیده شود، و ریشه ظلم و جهل و تباهی
از روی کره زمین پرکنده شود، یک اعتقاد عمومی ثابت است که همواره در همه وقت، در همه جا، و در همه زمانها بین تمام ملتها شایع و رایج بوده است. براساس تحقیقات
پژوهشگران مسایل اسلامی، این عقیده در طول دوران زندگی انسانها پیوسته در میان همه ملتها و پیروان ادیان بزرگ موجود بوده، و حتی اقوام مختلف جهان چون: اسلاوها،
ژرمنها، اسنها و سلتها، نیز معتقدند که سرانجام باید پیشوایی در آخرالزمان ظهور کرده، بی عدالتی ها را از بین برده، حکومت واحد جهانی تشکیل داده، و در بین مردم
براساس عدالت و انصاف داوری کند.
آنچه از تاریخ امتها استفاده می شود این است که: مساله عقیده به ظهور یک رهبر مقتدر الهی و آمدن مصلحی در آخرالزمان به نام منجی موعود جهانی به قدری اصیل و
ریشه دار است که در اعماق دل ملتها و پیروان همه ادیان الهی، و تمام اقوام و ملل جهان جا گرفته است تا جایی که در طول تاریخ بشریت، انسانها در فراز و نشیب های
زندگی، با یادآوری ظهور چنین رهبر مقتدری، پیوسته خود را از یأس و ناامیدی نجات داده، و در انتظار ظهور آن مصلح موعود جهانی در پایان جهان، لحظه شماری می کنند.
برای اثبات این مطلب، کافی است بدانیم که عقیده به ظهور یک «نجات دهنده» حتی از نظر یهود و نصاری نیز قطعی است. و حتی این که در میان همه طوایف یهود و همه شاخه
های مسیحیت وجود این عقیده قطعی و مسلم است. اینک برای توضیح بیشتر به مطالبی که در این زمینه می آوریم، توجه فرمایید. انتظار ظهور «منجی» در بین یهود و نصاری
نویسنده آمریکایی کتاب «قاموس مقدس»، درباره شیوع اعتقاد به ظهور، و انتظار پیدایش یک «منجی بزرگ جهانی» در میان قوم «یهود» چنین می نویسد: «عبرانیان منتظر
قدوم مبارک «مسیح» نسلا بعد نسل بودند، و وعده آن وجود مبارک… مکرراً در «زبور» و کتب انبیا، علی الخصوص، در کتاب «اشعیا» داده شده است. تا وقتی که «یحی ی
تعمید‌دهنده» آمده، به قدوم مبارک وی بشارت داد، لیکن «یهود» آن نبوتها (پیشگوییها) را نفهمیده با خود همی اندیشیدند که «مسیح» (سلطان زمان) خواهد شد، و ایشان
را از دست جور پیشگان و ظالمان رهایی خواهد داد، و به اعلا درجه مجد و جلال ترقی خواهد کرد».(۳) نویسنده کتاب «قاموس کتاب مقدس» در کتاب خود از یهودیان، زبان
به شکایت می گشاید که دعوت عیسای مسیح را بعد از آن همه اشتیاق و انتظار، سرانجام نپذیرفتند و او را مسیح واقعی نپنداشتند و او را با مسیح موعودی که سلطان زمان
خواهد بود و منجی واپسین و مژده اش را کتاب مقدسشان داده بود و سالها در انتظارش در التهاب سوزان لحظه شماری می کردند، مطابق نیافتند.
از این رو، با او به دشمنی برخاستند، حتی وی را جنایتکار به ملت اسرائیل، و تعالیمش را، ضد‌آرمان اساسی کتب مقدس «عهد عتیق» (تورات و ملحقات آن) دانستند، ناچار
به محاکمه اش فراخواندند و به اعدام محکومش کردند، و همچنان با احساس غبنی جانکاه مجددا در انتظار «مسیح موعود»و رهایی بخش از رنج و ستم، نشستند. مسیحیان، با
این که حضرت عیسی(ع) را «مسیح موعود» یهودیان می دانستند، چون نسبت به پیروی او احساس ناتمامی کردند، یکباره امیدشان از «زمان حال» برکنده شد، حماسه انتظار
را از سر‌گرفتند و در انتظار «مسیح» و بازگشت وی از آسمان، در پایان جهان نشستند. طبق نوشته «مستر هاکس» آمریکایی، در کتاب خود «قاموس کتاب مقدس» کلمه «پسر
انسان»
۸۰ بار در «انجیل» و ملحقات آن (عهد جدید) به کار رفته که فقط ۳۰ مورد آن با حضرت عیسی(ع) قابل تطبیق است، و ۵۰ مورد دیگر از «مصلح» و نجات دهنده ای سخن می
گوید که در آخر زمان ظهور خواهد کرد!(۴) مسیح های دروغین اعتقاد به ظهور یک «منجی بزرگ جهانی» و اشتیاق به ظهور یک رهبر آسمانی در میان یهود و نصاری، آن چنان
اصیل و ریشه دار است که در طول تاریخ این دو ملت، مدعیان شگفتی را پدید آورده، و افراد زیادی پیدا شده اند که خود را به دروغ «مسیح موعود» معرفی کرده اند. به
طوری که صاحب کتاب «قاموس کتاب مقدس» درباره شماره مدعیان دروغین «مسیح موعود» می نویسد: «۲۴نفر مسیحیان (مسیح های) دروغگو در میان بنی اسرائیل ظاهر گشتند که
مشهورترین و معروفترین آنها «برکوکبه» است که در اوایل قرن ثانی می زیست. و آن دجال معروف ادعا می نمود که راس و رئیس و پادشاه قوم یهود است. و درمائه دوازدهم
تخمینا ده نفر از مسیحیان، یعنی: مسیح های دروغگو ظاهر گردیده، جمعی را به خود گروانیده و این مطلب اسباب فتنه و جنگ شده و جمعی کثیر نیز در آن معرکه، طعمه
شمشیر گردیدند. و آخرین مسیحیان مسیح های دروغگو «مردخای» است.
او شخصی بود آلمانی که در سال ۱۶۸۲ میلادی ظهور کرده، اسباب اشتداد فتنه، و اشتعال نائره فساد گشت، و چون آتش فتنه بالا گرفت، فراری گردیده معدوم الاثر شد.»
نویسنده کتاب «دیباچه ای بر رهبری» بعد از نقل این جریان از کتاب «قاموس کتاب مقدس» می نویسد: «متاسفانه اطلاع مولف آمریکایی کتاب «قاموس کتاب مقدس» به زبان
فارسی، که سالها نیز ساکن «همدان» بوده است درباره شماره مدعیان «مسیحائی» و همچنین درباره آخرین کسی که به عنوان «مسیح موعود» قیام کرده است، نارساست. شماره
این مدعیان، به مراتب بیشتر از آن است که وی یادآور شده است، همچنین قیام «مردخای» آلمانی در قرن هفدهم، واپسین قیامی نیست که تاریخ مسیحیت آن را به یاد می
آورد. تنها طی دو قرن هیجده و نوزده در انگلستان، بالغ بر شش تن، به نام «مسیح موعود» ظهور کرده اند، و اغتشاش هایی را هم دامن زده اند، و پاره ای از آنان نیز
به کیفر رسیده اند.» (۵) «البته به موازات دین مسیح، در دین یهود نیز، مسیح های دروغین متعدد ظهور کرده اند، از جمله، یکی از مسیح های یهودی، «داود آل روی»
از یهودیان ایران است. او در اواسط قرن دوازدهم در میان یهودیان ایران، مدعی شد که او «مسیح موعود» است.»(۶) عقاید اقوام مختلف جهان درباره مصلح موعود مساله
عقیده به ظهور مصلحی جهانی در پایان دنیا امری عمومی و همگانی است و اختصاص به هیچ قوم و ملتی ندارد. سرمنشا این اعتقاد کهن و ریشه دار، علاوه بر اشتیاق درونی
و میل باطنی هر انسان که به طور طبیعی خواهان حکومت حق و عدل و برقراری نظام صلح و امنیت در سرتاسر جهان است نویدهای بی شائبه پیامبران الهی در طول تاریخ بشریت
به مردم مومن و آزادی خواه جهان است. تمام پیامبران بزرگ الهی در دوران ماموریت الهی خود به عنوان جزئی از رسالت خویش به مردم وعده داده اند که در آخرالزمان
و در پایان روزگار، یک مصلح بزرگ جهانی ظهور خواهد نمود و مردمان جهان را از ظلم ظالمان و ستم ستمگران نجات خواهد داد و فساد، بی دینی و بی عدالتی را در تمام
جهان ریشه کن خواهد ساخت و سراسر جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. سیری کوتاه در افکار و عقاید ملل مختلف جهان مانند: مصر باستان، هند، چین، ایران ویونان
و نگرش به افسانه های دیگر اقوام مختلف بشری، این حقیقت را به خوبی روشن و مسلم می سازد، که همه اقوام مختلف جهان با آن همه اختلاف آراء عقاید و اندیشه های
متضادی که با یکدیگر دارند، در انتظار مصلح موعود جهانی، بسر می برند. اینک برای این که درباره این موضوع سخنی به گزاف نگفته باشیم فهرست مختصری از بازتاب این
عقیده را در میان اقوام و ملل مختلف جهان دراینجا می آوریم:
۱ ایرانیان باستان معتقد بودند که:«گرزاسپه» قهرمان تاریخی آنان زنده است و در «کابل» خوابیده، و صد هزار فرشته او را پاسبانی می کنند تا روزی که بیدار شود
و قیام کند و جهان را اصلاح نماید.
۲ گروهی دیگر از ایرانیان می پنداشتند که:«کیخسرو» پس از تنظیم کشور و استوار ساختن شالوده فرمانروایی، دیهیم پادشاهی به فرزند خود داد و به کوهستان رفت و در
آنجا آرمیده تا روزی ظاهر شود و اهریمنان را از گیتی براند.
۳ نژاد اسلاو بر این عقیده بودند که از مشرق زمین یک نفر برخیزد و تمام قبایل اسلاو را متحد سازد و آنها را بردنیا مسلط گرداند.
۴ نژاد ژرمن معتقد بودند که یک نفر فاتح از طوایف آنان قیام نماید و «ژرمن» را بر دنیا حاکم گرداند.
۵ اهالی صربستان انتظار ظهور «مارکو کرالیویچ» را داشتند.
۶ برهمائیان از دیر زمانی بر این عقیده بودند که در آخر زمان «ویشنو» ظهور نماید و بر اسب سفیدی سوار شود و شمشیر آتشین بر دست گرفته و مخالفین را خواهد کشت،
و تمام دنیا «برهمن» گردد و به این سعادت برسد.
۷ ساکنان جزایر انگلستان، از چندین قرن پیش آرزومند و منتظرند که:«ارتور» روزی از جزیره «آوالون» ظهور نماید و نژاد «ساکسون» را در دنیا غالب گرداند و سعادت
جهان نصیب آنها گردد. ۸ اسن ها معتقدند که پیشوایی درآخرالزمان ظهور کرده، دروازه های ملکوت آسمان را برای آدمیان خواهد گشود. ۹ سلت ها می گویند: پس از بروز
آشوبهایی در جهان، «بوریان بور ویهیم» قیام کرده، دنیا را به تصرف خود درخواهد آورد.
۱۰ اقوام اسکاندیناوی معتقدند که برای مردم دنیا بلاهایی می رسد، جنگهای جهانی اقوام را نابود می سازد، آنگاه «اودین» با نیروی الهی ظهور کرده و بر همه چیره
می شود.
۱۱ اقوام اروپای مرکزی در انتظار ظهور «بوخص» می باشند.
۱۲ اقوام آمریکای مرکزی معتقدند که:«کوتزلکوتل» نجات بخش جهان، پس از بروز حوادثی در جهان، پیروز خواهد شد.
۱۳ چینی ها معتقدند که «کوشنا» ظهور کرده ، جهان را نجات می دهد.
۱۴ زرتشتیان معتقدند که:«سوشیانس» (نجات دهنده بزرگ جهان) دین را در جهان رواج دهد، فقر و تنگ‌دستی را ریشه کن سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم
جهان
را هم فکر و هم گفتار و هم کردار گرداند.
۱۵ قبایل «ای یورو» معتقدند که: روزی خواهد رسید که در دنیا دیگر نبردی بروز نکند و آن به سبب پادشاهی دادگر درپایان جهان است.
۱۶ گروهی از مصریان که درحدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد، در شهر «ممفیس» زندگی می کردند، معتقد بودند که سلطانی در آخرالزمان با نیروی غیبی برجهان مسلط می شود،
اختلاف طبقاتی را از بین می برد و مردم را به آرامش و آسایش می رساند.
۱۷ گروهی دیگر از مصریان باستان معتقد بودند که فرستاده خدا در آخرالزمان، در کنار خانه خدا پدیدار گشته، جهان را تسخیر می کند.
۱۸ ملل و اقوام مختلف هند، مطابق کتاب های مقدس خود، در انتظار مصلحی هستند که ظهور خواهد کرد و حکومت واحد جهانی را تشکیل خواهد داد.
۱۹ یونانیان می گویند: «کالویبرگ» نجات دهنده بزرگ، ظهور خواهد کرد و جهان را نجات خواهد داد.
۲۰ یهودیان معتقدند که در آخرالزمان «ماشیع» (مهدی بزرگ) ظهور می کند و ابد الآباد در جهان حکومت می کند، او را از اولاد حضرت اسحاق می پندارند، در صورتی که
«تورات»، کتاب مقدس یهود، او را صریحا از اولاد حضرت اسماعیل دانسته است.
۲۱ نصارا نیز به وجود حضرت مهدی(علیه السلام) قایلند و می گویند: او در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و عالم را خواهد گرفت، ولی در اوصافش اختلاف دارند. (۷) آنچه
از نظر خوانندگان گرامی گذشت گرچه همه آنها با حضرت مهدی(علیه السلام) کاملا تطبیق نمی کند و حتی برخی از آنها اصلا با مهدی موعود اسلام وفق نمی دهد از یک حقیقت
مسلم حکایت می کند و آن این که: این افکار و عقاید و آرا که همه آنها با مضمون های مختلف، از آینده ای درخشان و آمدن مصلحی جهانی در آخرالزمان خبر می دهند،
نشانگر این واقعیت است که همه آنها در واقع از منبع پر‌فیض وحی سرچشمه گرفته است، و لکن در برخی از مناطق دور دست که شعاع حقیقت در آنجا کمتر تابیده است در
طول
تاریخ به تدریج از فروغ آن کاسته شده، و فقط کلیاتی از نویدهای مهدی موعود «و «مصلح جهانی» در میان ملتها به جای مانده است. البته سالم ماندن این نویدها در
طول قرون متمادی، خود بر اهمیت موضوع می افزاید و مسئله «مهدویت» و ظهور مصلح جهانی را قطعی تر می کند. بنابراین، عقیده به ظهور مبارک حضرت مهدی(علیه السلام)
در آخرالزمان یک عقیده عمومی است و اگر کلمه «مهدی» و واژه های دیگر را که پیروان سایر ادیان و مذاهب مختلف جهان بر آن حضرت اطلاق می کنند از قالب اصطلاح اختصاصی
آنها درآوریم، و آن حضرت را «نجات بخش بزرگ آسمانی» یا «مصلح جهانی» و یا «رهایی بخش غیبی» بنامیم، اختلاف اسمی هم رفع می شود.

پی نوشت ها :

(۱)- مقدمه کتاب «مهدی موعود» ترجمه سیزدهم بحار، ص ۱۷۷، و مهدی انقلابی بزرگ، ص ۵۷، به نقل از کتاب علائم الظهور. (۲)- او خواهدآمد. ص.۷۵ (۳)- قاموس کتاب مقدس،
ص ۸۰۶، به نقل از کتاب «او خواهدآمد»، ص.۳۲ (۴)- او خواهد آمد، ص۳۳، به نقل از قاموس مقدس، ص.۲۱۹ (۵)- دیباچه ای بر رهبری، ص۹۵-۹۶ (۶)- دیباچه ای بر رهبری،
ص۱۰۱، ۱۰۲، (۷)- او خواهد آمد، ص ۸۷-.۸۸

—————————–

منبع:  سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱  روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir

یک نفر این پست رو پسندیده!

Print Friendly, PDF & Email • مهدی عزیززاده

  درباره مهدی عزیززاده

  بنام خداوند بخشنده مهربان ضمن عرض سلام و درود به خدمت بازدید کنندگان این جانب: مهدی عزیززاده خرمی هستم این جانب در روز شنبه مورخ 5 آبانماه سال 1363 هجری شمسی، 27 اکتبر سال 1984 میلادی و 2 صَفَر سال 1405 هجری قمری در استان مازندران شهرستان آمل متولد شدم. از همان ابتدای کودکی من نابینا به دنیا آمدم. دوران ابتدائی را در مدرسه استثنائی دین و دانش آمل به پایان رساندم. سپس مقاطع راهنمایی و متوسطه و پیشدانشگاهی را مثل خیلی از همنوعانم در مدارس عادی سپری کردم. این جانب در سال 81 در آموزشگاه شهید مدنی آمل همگام با گروهی از همنوعانم مهارتهای ICDL را زیر نظر خانم نائیجیان گذراندم. و در پایان آن دوره در امتحان مربوطه این جانب با نمره عملی 100 و نمره تئوری 99 به عنوان نفر اول انتخاب شدم. بعد از آن چون آن زمان من کامپیوتری نداشتم به مدت 5 سال از رایانه به اجبار فاصله داشتم. بعدها در سال 86 با تهیه کامپیوتر و تهیه بستههای آموزشی و راهنمایی دوستان خصوصاً دوست و یار با وفایم آقای عادل اکبری توانستم اکثر مهارتها را بیاموزم. در همینجا بر خود لازم میدانم در وهله اول از سرکار خانم نائیجیان که مهارتهای پایه و اساسی کامپیوتر را به بنده آموختند و در وهله بعد از جناب آقای عادل اکبری که با صبر و حوصله در راه یادگیری مهارتهای بیشتر کُمَکَم کردند و از هیچ کوششی دریغ نکردند و حتی هنوز هم من از محضرشان درس میگیرم صمیمانه و متواضعانه تشکر و قدردانی کنم. این جانب در سال 87 در خانه نور جانبازان آمل به مدت 3 ماه به تدریس کامپیوتر به جانبازان عزیز شهرمان اشتغال داشتم. همچنین در سال 89 در مدرسه استثنائی شهرمان به تدریس رایانه به دانش‌آموزان پرداختم. هماکنون نیز گاهاً جسته و گریخته به طور خصوصی به برخی از بچهها کامپیوتر میآموزم یا مشکلاتشان را در این حیطه برطرف میکنم. این جانب پس از اتمام دوره پیشدانشگاهی در سال 82 در آزمون ورودی دانشگاه شرکت نمودم. و با رتبه 47747 مجاز به انتخاب رشته شدم اما در انتخاب رشته پذیرفته نشدم. با این حال امیدم را از دست ندادم و مجدداً در سال 83 در آزمون شرکت کردم و با رتبه 23000 موفق به پذیرفته شدن در دانشگاه پیام نور شهرستان محمودآباد در رشته الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی شدم. و در سال 90 موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته فوق گردیدم. من یک فرزند دختر به نام مریم دارم. که خیلی هم دوستش دارم! الآن که دارم اطلاعات بخش شناسنامه ام رو بروز میکنم مریم خانُمَم کلاس دوم دبستان رو تمام کرده و انشاالله در مهرماه امسال به کلاس سوم دبستان خواهد رفت. یک برادر نابینایی هم دارم اما متأسفانه خواهری ندارم البته خیلی دوست داشتم خواهر داشته باشم چون اعتقاد قلبی من این است که خواهر نعمتی بزرگ است چرا که میتوان در کنارش یا با حرفهایش یا با قربان صدقه رفتن برادرهایش یک تسکین دهنده روح و جان برایمان باشد. البته ما برادرها هم باید هوادار خواهرمان باشیم. میتوانید از دو راه ایمیل و تلفن همراه با من در ارتباط باشید البته من نیز مانند اکثر دوستان نابینا تلفن گویا دارم و با پیامک هم مشکلی ندارم البته کاربر اِسکایپ نیز هستم. از افتخارات معنوی من تشرف 15 مرتبه به مشهد مقدس و 4 مرتبه به حرم حضرت معصومه (سلامالله علیها) و همچنین سفر روحانی کربلای معلا میباشند. از غذاهای محبوبم ماکارونی و خوراک جگر البته جگر سیاه است. من آدم زیاد احساسی نیستم اما خیلی زود به اشخاص دلبسته شده و به آنها وابستگی عاطفی پیدا میکنم. به مباحث کامپیوتری و خصوصاً آموزشی در این حیطه علاقه دارم و تا آنجا که بتوانم پیگیری میکنم. این جانب مدت یک سال در گروه تواشیح سبحان عضویت داشتم و هماکنون مثل خیلی از همنوعانم در قرائت قرآن و خوانندگی دستی دارم. شاد باشید و سرفراز. راههای ارتباط با من: ایمیل m.azizzadeh.amol@gmail.com تلفن: 09114140583
  این نوشته در اخبار, شاد, مذهبی, مطالب تاریخی ارسال و , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

  4 پاسخ به عقیده به ظهور حضرت مهدی(عج) از نظر اقوام و ادیان

  1. سلام مهدی جان! باید مقاله جالبی باشه. مرسی بابت پست

  2. لام آقای عزیززاده.
   دستتون درد نکنه.
   مقاله ی زیبایی بود.
   عیدتون هم مبارک.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green