آموزش خط بریل با دستکش هوشمند


محققان دانشگاه صنعتی جورجیای آمریکا ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!