مهارتهای آشپزی برای نابینایان، گام دوم


سرآغاز گفتار، نام خداست
که رحمت گر و مهربان، خلق راست

سلامی از سر دوستی، تقدیم به ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارتهای آشپزی برای نابینایان، گام اول.


به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست.

سلامی به گرمای خورشید تابستان تقدیم حضور عزیزانی ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!