گفتگویی متفاوت با محسن چاوشی


محسن چاوشی کرد است اما در خرمشهر به دنیا آمده، جنگ زده ی مشهد است و از بیست سالگی ساکن تهران شده. داستان همین قدر طولانی است، آنقدر طولانی که خودش می گوید: «خسته ام، واقعا خسته ام.»

داستان موسیقی از کجا شروع شد؟

نمی ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!