سربازان امام مهدی (ع) قسمت دوم. حتمً بخوانید


به نام خدا

با سلام به دوستان شب روشنی امیدوارم حالتان خوب باشد. در ادامه ی بحث یاران ویژه ی امام مهدی(عج) ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!