داستانی از امام هادی علیه السلام


بسیارى از بزرگان همانند مرحوم کلینى ، راوندى ، طبرسى ، ابن شهرآشوب و ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

مهمان بودن چند روز است؟


از کسانى که در زمان حکومت هارون الرشید فرارى شد و خود را پنهان نمود. قاسم ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

نسخه ای برای گناه نکردن


مردى خدمت امام ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!

پاسخ منفی به خواستگاری معاویه


پس از شهادت امیر مؤمنان على علیه السلام ، معاویه بر اریکه قدرت ادامه ی مطلب…

۷ نفر این پست رو پسندیدن!

داستانی کوتاه و آموزنده از ائمه ی اطهار/ قدرت پوشالى متوکل در برابر قدرت ملکوتى امام


روزى متوکل تصمیم گرفت ، قدرت ارتش خود ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

هر روز با داستانی کوتاه و آموزنده از ائمه ی اطهار/بندگی خداوند در هر مرتبه و مقامی که هستیم


مردان با شرف و افراد مستقل و عزیز النفس ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

هر روز با داستانی کوتاه و آموزنده از ائمه ی اطهار/مناظره ای زیبا، خواندنی و پندآموز


سفیان ثورى روزى خدمت حضرت صادق (علیه السلام ) رسید. آنجناب لباسهاى سفیدى مانند پوست تخم مرغ پوشیده بود. گفت این نوع لباس شایسته مثل شما نیست . حضرت فرمود گوش کن آنچه ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

هر روز با داستانی کوتاه و آموزنده از ائمه ی اطهار/رحمتهای بیپایان و باور نکردنی الهی


قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام اذا کان یوم القیامه نشر ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

هر روز با داستانهایی کوتاه اما آموزنده از ائمه ی اطهار/کارهای کوچک اجرهای بزرگ


سلام سلام و صد درود به بچه های شب روشن.

انشا ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!