معیارهای زنان برای ازدواج در سنین مختلف


محققان می گویند نه شنیدن از یک زن، همیشگی نیست. از نظر آنها کافی است کمی شانس با مرد خواستگار ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!