مهارت آشپزی برای نابینایان گام یازدهم.


شکر و سپاس و منت و عزت خدای را پروردگار خلق و خداوند ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام هفتم.


به نام آن که ما را زندگی داد،
وزان بس مژده پایندگی داد.
سلام و هزاران ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!