داستان شهری که افزایش جمعیت کشور را کنترات قبول کرد!


صولت مرتضوی، «برادر سعید مرتضوی!» شهردار مشهد گفت: به کارکنان ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!