قضا و قدر در امور زندگی ما چه جایگاهی داره؟


ما باید در تمام شؤون زندگى به قضا ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!