نتایج امید به خداوند و انقطاع از غیر او


على بن ابراهیم عن اءبیه و على بن محمد القاسانى جمیعا عن القاسم ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!