«اینترنت ملی» ارتباط با اینترنت جهانی راقطع نمی‌کند


واعظی: برنامه پنج‌ساله در ماده ۴۶ تکالیف بسیار زیادی را بر این وزارتخانه تحمیل کرده بود که ما بررسی کردیم و دیدیم نزدیک به ۱۴درصد انجام شده است.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

شرق: تا پیش از انتخابات «محمود واعظی» چهره‌ای رسانه‌ای نبود. آن‌طور ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!