خدا از “هیس “خوشش نمیاد!


مادر بزرگ در حالی که با دهان بی دندان ،
آب نبات قیچی را ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!