تخیلات علمی که در ۲۰۱۴ واقعی خواهند بود


درود دوستان .

خوبین؟؟

خوب نیستین؟؟

چرا نیستین؟

کجا قراره برین؟

همینجا باشین

.

من اومدم

چرا ناراهتین؟

آهان چون دیروز نبودم؟

ای بابا چی بگم؟

بازم این ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!