داستان پیرمرد – بسیار زیبا


پیرمردی تنها در مینه سوتا ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

داستـانک بسیار زیبـای آلزایمـر مـادر


 

چمدونش را بسته بودیم ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!