ویژه نامه (۲۳مهر)بخش دوم


مفهوم نابینا:دانشجوی نابینا (رویکرد های علمی)

پرسپکتیو ۱ (منظر)

در این بخش، دانشجویان نابینا از خلال تخصصشان مفهوم نابینا ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!