بی سوادی سیاه، بی سوادی سفید/ حتما بخوانید


به نظر می‌رسد، امروز، نیاز ما، «سواد خواندن و نوشتن» نیست بلکه نوع دیگری از سواد است. سوادی که به ما آموزش، پرورش، سواد ارتباط، سواد انتقاد، سواد ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!