داستان کوتاهی از نوشته های خودم که در ماهنامه علم و فرهنگ چاپ شده


چهل و سه روز از بستری شدن محمد در بیمارستان میگذشت.
هر ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

داستان بیمارستان و عشق


از لحظه‌ای که در یکی از اتاق‌های بیمارستان بستری شده بودم، ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!