متهمهای گم شدن خنده ها و دلایل افسردگی ما


متهمان گم شدن لبخند و دلیل افسردگی ما:

کودکی را به خاطر بیاورید؛ روزهایی که با پر کردن یک گلدان گل از آب، قهقهه می زدید یا با خرید یک عروسک تازه، هفته ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!