بحث دریاچه از آن روز چه جنجالی شد …


سلام.
باز هم یک خبر تلخ برای ماایران دوستان.
حتما بخوانید.
دریاچه پریشان را کمتر ایرانیست که با آوازه اش ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!