تبدیل نام به شماره تلفن؛ تنها صد میلیون‌تومان!!!


قیمت‌ها متنوع است؛ از یک‌میلیون تا ۵۰۰میلیون‌تومان برای یک خط
تلفن همراه ثابت. اما این‌بار معیار اصلی تنها رندبودن و ردیف‌شدن اعداد
ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!