فقط نگاه کن


” از ظاهرش مشخصه که همچین آدمیه” “با یه نگاه فهمیدم ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!