تست جالب شخصیت شناسی مالی!


افراد دارای پنج نوع شخصیت مالی متفاوت هستند: جمع کننده پول، مصرف کننده پول، بی تفاوت نسبت به پول، دوری گزیننده از پول و پس انداز کننده پول. این تقسیم بندی
البته تقریبی ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!