مهارت آشپزی برای نابینایان گام بیستم-خداحافظی.


به نام خدایی که در همین نزدیکیست.
سلام و هزاران درود تقدیم دوستان ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام نوزدهم.


به نام آنکه جان را فکرت آموخت،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
چراغ ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام هفدهم.


به نام آن که جان از او نشان یافت ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام دهم.


به نام خالق پیدا و پنهان،
که پیدا و نهان داند به یکسان.
سلام و عرض ادب خدمت یکایک ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!