تیر باران که شدی یاد حسن افتادم


گر نخیزی تو زجا ، کار ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!