اس ام اس های فلسفی جملات زیبا و پندآموز۶ اردیبهشت ۹۴


هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند
رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند
درختان میوه خود را نمی خورند
خورشید ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

۲۰ جمله زیبا و انرژی بخش


گاهی برای ده قدم به پیش رفتن یک قدم عقب ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!