سرنـوشت غم انگیـز کشتـی رافـائل (تایتانـیک ایـرانی)


سرنـوشت غم انگیـز کشتـی رافـائل (تایتانـیک ایـرانی)

رافائل یک کشتی بود که سرگذشتی غم انگیز ولی شنیدنی دارد … در دهه ی چهل و پنجاه میلادی، با وجودی که هواپیماهای ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!