حذف قانون سه درصدی استخدام معلولان در دستگاه های دولتی


بهار ۹۲ که فرا رسید، کم کم تب و تاب انتخابات مجدداً بر کشور ما سایه افکند. شعار تدبیر و امید، به مرور در بین مردم جا باز میکرد. فردی که خود را نه اصلاح طلب و نه اصولگرا میدانست، با شعار تغییر و اعتدال به روی کار آمد. بله. در نهایت در ۲۵ خرداد سال ۹۲، ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!