وفای به عهد تا سر حد مرگ


روزى نعمان بن منذر که از پادشاهان عرب در زمان ساسانیان محسوب مى شد به شکار رفته بود. در پى گورى اسب تاخت از لشکر ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!