خاطرات طنز رزمندگان/ ماجرای دوغ تگری حاجی‌جوشن درجبهه


تابستان جبهه، در کوه های غرب، در مقایسه با دشت سوزان و شرجی جنوب، ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!