خاطره ی وحشت در مسافرت قسمت دوم


بعد از اینکه اشخاص طبقیه ی بالا هم آمدند حیات شروع به صحبت کردند البته آرام و یواشکی ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!