زنگ اول از کارگاه آموزشی خط بریل


سلام سلام سلام سلااااٱاااااٱاااااٱااااام.
میگم حالتون چه طوره بچه ها.
میگم خوبید آیا؟
میگم خب خدا رو شکر ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!