خودروی خورشیدی ساخت ایران در صحراهای آمریکا


حضور تیم دانشگاه آزاد قزوین در مسابقات جهانی خودروهای خورشیدی در آمریکا ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!