نظریه سوسک برای خودسازی


نظریه سوسک برای خودسازی
در یک رستوران ناگهان سوسکی از جائی پرواز کرده و بر روی لباس خانمی ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!