مکالمه شوهر روستایی با تلفن ثابت بیمارستان: ماجرایی واقعی و بسیار عبرت انگیز


از لحظه ای که در یکی از اتاق های بیمارستان بستری شده بودم، زن ادامه ی مطلب…

۱۰ نفر این پست رو پسندیدن!