مرد جورابچی


هوس زن گرفتن به سرم زده بود. دوست داشتم وضع مالی خانواده همسرم
پایین‌تر ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!