هر روز با داستانی کوتاه و آموزنده از ائمه ی اطهار/بندگی خداوند در هر مرتبه و مقامی که هستیم


مردان با شرف و افراد مستقل و عزیز النفس ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

هر روز با داستانی کوتاه و آموزنده از ائمه ی اطهار/رحمتهای بیپایان و باور نکردنی الهی


قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام اذا کان یوم القیامه نشر ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!