داستان گاو اثر پائولو کوئیلو : فرصتی برای یادگیری


فیلسوفی همراه با شاگردانش در حال قدم زدن در یک جنگل بودند و درباره ی ادامه ی مطلب…

۹ نفر این پست رو پسندیدن!