داستان کوتاه مشکل مرد فرتوت با زن و دخترش


زن و دختر جوانی پیرمردی خسته و افسرده را کشان کشان ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!