به مناسبت روز جهانی عصای سفید, دانشجویان روشندل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند


به گزارش وبسایت شب روشن, به نقل از روابط ادامه ی مطلب…

۵ نفر این پست رو پسندیدن!