ویژه نامه (۲۳مهر)بخش دوم


مفهوم نابینا:دانشجوی نابینا (رویکرد های علمی)

پرسپکتیو ۱ (منظر)

در این بخش، دانشجویان نابینا از خلال تخصصشان مفهوم نابینا ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

ویژه نامه (۲۳مهر)بخش اول


مفهوم نابینا:دانشجوی نابینا (رویکردهای علمی)
پرسپکتیو ۱ (منظر)

در این بخش، دانشجویان نابینا از خلال تخصصشان مفهوم نابینا را به تحلیل میکشند.

 

 

نابینایی و نابینایان در ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!