دربی ۸۱ پرسپولیس استقلال! اطلاعات کسب کنید، پیشبینی کنید و جایزه بگیرید


سلام به شب روشنیهای گل و دوست داشتنی .
باز هم یه جمعه ی دیگر و باز هم یه دربی و باز هم کل کل آبی ها و قرمزها .
بله دربیه ۸۱ فردا جمعه در تاریخ هفتم آبان در ساعت ۱۵ بر گذار میگردد .

استقلالیها چطورن

پرویز مظلومی سر مربی آبی ها که تاریخ نشان میدهد در دربی ها موفق بوده روزه جمعه با ترکیبی ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!