درد دل زن ایرانی با یک مرد هموطن


پیاده از کنارت گذشتم، گفتی: “قیمتت چنده خوشگله؟”

سواره از کنارت گذشتم، گفتی: “برو پشت ماشین لباسشویی ادامه ی مطلب…

۵ نفر این پست رو پسندیدن!