اون روزها یادش به خیر


سلام به بچه های باصفای شب روشنی امشب و توی این روشنایی خاطرات گذشته باز توی ذهنم پیدا شدن و رفتم سراغ مطلبی که با شور و هیجانی خاص ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!