باز هم خانه تکانی، این بار دل ها


صدای پای بهار می‌آید؛ صدای تغییر، آب‌شدن تدریجی برف‌ها، نغمه‌ی گوش‌نواز جویبارهای ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!