رحلت پیامبر (ص)


در سال یازدهم هجرت رسول اکرم (ص) در آخرین سفرحج (در عرفه)، در مکه و در غدیرخم، ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!